Nieuwsarchief

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Archief van de verstuurde Nieuwsbrieven vanaf 11-9-2020 tot heden (laatste bovenaan)

Dit archief is ook doorzoekbaar via de zoekmachine rechtsonder op elke pagina van deze website.

+++++++++++++++++++++++++++++++

DKW—NIEUWS wk13, d.d. 2-04-2021

+++++++++++++++++++++++++++++++

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

De Kopgroep Wonen: we hebben de afgelopen weken intensief overleg gehad met tientallen gemeenten, zowel wethouders als ambtenaren wonen. Enkele gemeenten rolden voor ons initiatief de loper uit ‘omdat wijzelf de professionele begeleiding niet in huis hebben’, maar het merendeel zag geen reden om ons in te schakelen. Die gemeenten kunnen het zelf wel af ‘want zoveel belangstelling is er in onze gemeente niet voor de wooncoöperatie’. Initiatieven die zich dus toch bij die gemeenten melden worden natuurlijk keurig te woord gestaan maar krijgen onvoldoende inhoudelijke ondersteuning om hun slaagkans te vergroten. Geen wonder dat die initiatieven na een tijdje stil vallen hun slaagkans niet stijgt. Weg initiatief en in veel gevallen een gemiste kans om de coöperatie ook in die gemeente op de kaart te zetten.

Een klassieke kip en ei-situatie en dat ligt echt niet aan een gebrek aan belangstelling. Het is na 5 jaar voor de meeste geïnteresseerden nog steeds te complex om een initiatief tot een succes te brengen. Dat is erg demotiverend en dat vraagt om een aangepaste benadering van gemeentebesturen zodat hun burgers écht geholpen kunnen worden met passende huisvesting. Dus burgerparticipatie = overheidsparticipatie?

+++

Tijdelijke woningen in Eindhoven geven ruimte voor innovatie

Woningen bouwen is dé oplossing voor de woningcrisis. Maar een nieuwe woning staat er niet van vandaag op morgen. Tijdelijke woningen kunnen onderdeel zijn van de oplossing. In Eindhoven komt een hele wijk met 700 tijdelijke woningen, die er in ieder geval dertig jaar blijven staan.

Onze aanvulling: al die maakbaarheidsuitspraken in dit artikel zijn overbodig om dit project te justificeren. Het is ondanks de verlengde gebruiksduur van 30 jaar nog steeds een tijdelijke en geen structurele oplossing, maar wel een goede! Die laat zien dat een gemeente veel meer invloed kan uitoefenen om de gewenste resultaten te bereiken.

Lees verder op de website van Aedes >

+++

Eerste Kamer stemt in met drie wetten die wonen betaalbaar houden voor huurders

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

De Eerste Kamer heeft ingestemd met drie wetsvoorstellen die wonen betaalbaar houden voor een grote groep huurders. Hierdoor komen meer gezinnen in aanmerking voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Verhuurders kunnen maatwerk toepassen en huurders financieel tegemoetkomen door een tijdelijke huurkorting. Tot slot zorgt het initiatiefwetsvoorstel van Tweede-Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) ervoor dat de huren in de vrije sector de komende drie jaar maximaal 1% stijgen plus inflatie.

Onze aanvulling: Dit bericht veronderstelt dat de huren op dit moment betaalbaar zijn en dat dat zo zal blijven. Dat lijkt ons een onterechte suggestie. In Nederland zijn de woonlasten gemiddeld voor kopers 29 % en voor huurders 38 % van hun besteedbaar inkomen. Dat scheelt veel meer dan een slok op een borrel en is structureel: jonge kinderen gaan hierdoor bijv. zonder ontbijt naar school!
Voor veel inkomensgroepen is het aandeel voor woonlasten de laatste jaren gestegen en met deze maatregelen blijft dat juist in stand. Daar moet de nieuwe regering echt wat aan doen, bijv. door een forse loonstijging of verdere belastingvermindering voor deze benadeelde groepen.

Lees verderop de website van de Rijksoverheid >

+++

Prefabhuizen in nieuwbouwwijk staan na 1,5 jaar op instorten

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Scheuren, verzakkingen en vochtplekken. Huurders in een nieuwbouwwijk in het Gelderse Ermelo zijn ten einde raad vanwege gebreken aan hun ‘duurzame’ prefabhuizen.

Onze aanvulling: Het is geen sinecure om prefab woningen in te kopen, geschikt voor permanente bewoning volgens het bouwbesluit en verplaatsbaar op een moment dat het nodig is. En dan ook nog goedkoper dan de tijdelijke huisvesting / flexwoningen waar nu iedereen op duikt. Wij maken met veel kennis en ervaring in die prefab-woningmarkt hiervan ons paradepaardje, ook in de sociale huursector.

Lees verderop de website van Dagblad Trouw >

+++++++++++++++++++++++++++++++

DKW—NIEUWS wk11, d.d. 19-3-2021

+++++++++++++++++++++++++++++++

De Kopgroep Wonen: Rondje langs de velden: We hebben inmiddels tientallen introductie-afspraken bij gemeenten achter de rug, meestal digitaal met de wethouder en de ambtenaar. Daaruit blijkt niet alleen een grote belangstelling voor de wooncoöperatie maar ook, dat de toepassingsmogelijkheden niet beperkt zijn tot alleen nieuwbouwlocaties, waar meestal een groot gebrek aan is. Wij stellen inmiddels aan gemeenten voor om eerst met ons een ‘aanvalsplan voor wooncollectieven’ uit te werken zodat we vooraf weten waar we op uit kunnen komen.
Dus wordt vervolgd.

+++

‘Samen Zelfstandig’ initiatief voor senioren

Syntrus Achmea en Zilveren Kruis slaan de handen ineen om meer gemeenschappelijke woonvormen te realiseren voor alleenstaande senioren, zodat zij langer gelukkig en gezond zelfstandig thuis kunnen wonen. Zij werken hiervoor samen met architectenbureau Juli Ontwerp. Doel van de gezamenlijke aanpak is om gemeenten te overtuigen hiervoor meer ruimte te creëren.

Onze aanvulling: De vastgoedpartijen die voor ons ‘passende huisvesting’ ontwikkelen baseren zich nog steeds op de stenen (gemeenschappelijke voorzieningen) terwijl het om de processen gaat (hoe wil men samenleven). Dit leidt steevast tot ‘niet passende huisvesting’ omdat woonvoorkeuren in de loop van de jaren fors wijzigen en dynamisch zijn, bijv. na ziekte of verhuizing. De structurele oplossing hiervoor komt meestal door zelfbeheer.

Lees verder op de website van IVVD >

+++

Aantal door beleggers opgekochte woningen explodeerde voor verhoging overdrachtsbelasting

In het laatste kwartaal van 2020 kochten beleggers in de vier grote steden ruim 40% van de verkochte woningen, terwijl zij de afgelopen tien jaar gemiddeld een kwart van de woningen kochten. Dat meldt het Kadaster op basis van een analyse van de eigen cijfers.

Onze aanvulling: als je zoals wij werkt aan het vergroten van het aantal betaalbare huurwoningen dan kun je hier echt moedeloos van worden. Beleggers kopen in gewilde wijken de goedkope woningen op en verhuren ze dan in de vrije sector; in de praktijk voor het dubbele of meer. Daar kun je heel rijk mee worden, dat klopt. Maar dat gaat direct ten kosten van het woonrecht dat iedereen heeft, ook de huurder met weinig geld.

Lees verder op de website van het FD >

+++

Kamer stemt voor méér tijdelijke huurcontracten

De Tweede Kamer heeft gisteren voor het verruimen van de inzet van tijdelijke huurcontracten gestemd. Een kadootje voor huisjesmelkers, concludeert de Woonbond. Vooral jongere huurders die een woning in de commerciële huurmarkt huren zijn de dupe.

Onze aanvulling: Mijn eerste gedachte was: campagnetruc. Natuurlijk gaat er in de Tweede Kamer geen meerderheid akkoord met dit voorstel; zeker niet als je je principes baseert op het burgerrecht om ergens betaalbaar te kunnen wonen. Maar niets is zo ondoorgrondelijk als de politiek. Het gedrag van de macht: lees verder voor de onderbouwing.

Lees verder op de website van De Woonbond >

+++

Moet eigen woning van box 1 naar box 3 worden overgeheveld?

De kamsalamander en rugstreeppad mogen geen sta-in-de-weg meer zijn. Praten over groene zones en horizonvervuiling is net zo not done als zonder mondkapje een Jumbo binnenstappen. Veel zal het niet helpen. Het wordt dweilen met de kraan open.

Onze aanvulling: we hebben er bij de woningnood allemaal last van: met de hamer in de hand zijn we naarstig op zoek naar een spijker.
Het is verfrissend om zo’n totaal andere invalshoek te lezen maar dit alleen lost de woningnood niet op. Dat is na de verkiezingen helaas een kwestie van en, en, en, en daardoor taaie kost die veel tijd vergt om structureel op te lossen.

Lees verder op de website van De Volkskrant >

+++++++++++++++++++++++++++++

DKW—NIEUWS wk9, d.d. 5-3-2021

+++++++++++++++++++++++++++++

De Kopgroep Wonen: We zijn inmiddels druk met introductie-afspraken bij gemeenten. De respons is hoog; voorlopig vooral nieuwsgierigheid. Het valt op dat nog maar weinig gemeenten toe zijn aan het stimuleren van nieuwe woonvormen zoals Collectief Wonen met Zelfbeheer. Meer in het algemeen is ook vraaggestuurd ontwikkelen (dus om de werkelijke woonwensen van inwoners te helpen realiseren) nog nergens aan de orde gekomen, zelfs niet in Woonvisies 2030 en later. DKW wordt dus een marathon in plaats van een sprint. OK, wij hebben wel een lange adem maar hoe past al dat gratis werk in ons verdienmodel?

+++

Nibud: Zelfs de goedkopere sociale huurwoningen zijn voor veel mensen onbetaalbaar

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Veel huurders komen elke maand geld tekort. Maar met een huurverlaging schieten ze niet veel op. Zelfs met alle toeslagen waarop ze recht hebben én als ze verstandig omgaan met geld én alleen het hoogstnoodzakelijke uitgeven, komt een deel van hen aan het eind van de maand geld tekort.

Onze aanvulling: dit is een goed artikel om te overwegen bij de de verkiezingen op 17 maart. Tel daarbij het recht op een betaalbare sociale huurwoning in een goede wijk. Welke partij knokt daar het hardst voor?

Lees verder op de website van Dagblad Trouw >

+++

Moet de regio wel zoveel bouwen?

De schaarste aan woningen verhoogt de druk op de woningmarkt van steeds meer gemeenten. Zelfs gemeenten die jarenlang kampten met leegstand zien weer mogelijkheden voor woningbouw. Moeten die gemeenten profiteren van de gunstige markt, of juist terughoudend zijn in hun bouwambities.

Onze aanvulling: Er is een kentering gaande; er komt weer meer centrale sturing op de volkshuisvesting omdat de decentralisatie daarvan niet heeft gewerkt: met woningnood in vrijwel het gehele land tot gevolg. We kunnen binnenkort dus ook afscheid nemen van dit soort beleggerstaal en we gaan het weer hebben over het mensenrecht op een betaalbare woning in een goede omgeving. In dat geval kunnen die miljoen nieuwe woningen op de beste locaties in de regio ontwikkeld worden, want zonder beleggersperspectief.

Lees verder op de website van Binnenlands Bestuur >

+++

Gebrek aan seniorenwoningen zit doorstroming in de weg

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Een groot deel van de senioren wil best afscheid nemen van hun ruime eengezinswoning, waarmee er er woningen zouden vrij komen voor gezinnen die naarstig op zoek zijn naar een ruimere jas. De 55-plussers vinden echter niet gemakkelijk een seniorenwoning naar wens en blijven daarom zitten waar ze zitten.

Onze aanvulling: De verhuisbereidheid onder senioren is laag. Dat komt vooral omdat ze al jaren goed wonen en tegen lagere kosten dan na een verhuizing. Beter passende huisvesting komt bij deze doelgroep pas in beeld als er werkelijke meerwaarde is, zoals het geval kan zijn in een project collectief wonen met zelfbeheer. Door die te stimuleren ontstaat er wél doorstroming en breien we de cirkel weer rond.

Lees verder op de website van Vastgoedmarkt >

+++

Zo start je met succes een wooncoöperatie

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Betaalbaar en duurzaam wonen, wie wil dat niet? Een wooncoöperatie maakt het mogelijk. Vind een groep gelijkgestemden en ga aan de slag. Houd er dan wel rekening mee dat het realiseren enkele jaren in beslag kan nemen, dat grond lastig te krijgen is, en dat je wel wat geld nodig hebt.

Onze aanvulling: dit artikel geeft de haalbaarheid goed weer voor locaties in Amsterdam, maar is verder bijna nergens in Nederland toepasbaar. Helaas moet je elders en op basis van lokale omstandigheden steeds andere bouwstenen ontwikkelen om binnen een redelijke tijd tot succes te komen. Dat vergt voor initiatieven zonder professionele begeleiding vooralsnog veel meer ondernemerschap dan hier is aangegeven.

Lees verder op de website van Stadszaken >

++++++++++++++++++++++++++++++

DKW—NIEUWS wk7, d.d. 19-2-2021

++++++++++++++++++++++++++++++

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

De Kopgroep Wonen: We zijn vorige week begonnen met het benaderen van tientallen wethouders wonen; letterlijk met de vraag of ze ons ook in hun gemeente willen inschakelen voor het ontwikkelen van enkele kleinschalige locaties voor collectief wonen. Voorlopig overheerst de nieuwsgierigheid: veel afspraken, maar opdrachten zijn nog nergens aan de orde. Wel merken we van een aantal ambtenaren dat ze ons werk liever zelf doen.

+++
Groene stad van de toekomst

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Prettig en gezond wonen in de stad wordt steeds belangrijker. Tegelijk moeten we zorgen voor natuurbehoud en aanpassing aan het klimaat. Onderzoekers in Wageningen ontwikkelden een visie op ons land en onze steden over 100 jaar. Met een hoofdrol voor groen.

Onze aanvulling: de woningnood voorbij en werken aan de kwaliteit van wonen. Wat een heerlijk idee: zie foto’s. Morgen mee starten wat ons betreft.

Lees verder op de website van Wageningen University >

+++
Actieagenda moet zorgen voor 100.000 woningen per jaar

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

34 woonpartijen presenteren plan bouw miljoen woningen. Om de Actieagenda te laten slagen willen de partijen in de wooncoalitie dat de Woningbouwimpuls wordt uitgebreid naar een NOVI-impuls van 2 miljard per jaar, en dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft.

Onze aanvulling: het invoeren van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties (1,7 miljard per jaar) was eerder een correctie op onmaatschappelijk gedrag in de sector, fraude inbegrepen. Hierdoor werden corporaties ‘gedwongen’ zich meer op hun kerntaken te richten, dus het bouwen en verhuren van sociale huurwoningen, zonder al die eerdere poespas. Helaas is sinds die tijd het aantal nieuwe sociale huurwoningen per jaar fors áfgenomen.
Dat maakt de vraag relevant waarom deze actie-agenda met een budget van € 2 miljard per jaar nu wel het beoogde resultaat gaat opleveren. Ook het aantal marktpartijen dat er voor nodig is, doet vermoeden van niet.

Lees verder op de website van Binnenlands Bestuur >

+++
Help koper en huurder met betaalbare huurprijzen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Loslaten maximale huurprijs vrije sector, daar hebben kopers en huurders last van. Koopstarters worden overboden door beleggers die gouden bergen zien in dure verhuur. De starter die niet kan kopen woont vervolgens duurder met hogere maandlasten in de vrije sector. 

Onze aanvulling: weer een indicatie dat de rijksoverheid de regie op de hele woningmarkt moet hernemen, ook al is het tegen de decentralisatie in. Burgerrechten zoals betaalbaar wonen kunnen we niet blijven negeren in regelland Nederland.

Lees verder op de website van de Woonbond >

+++
Verkiezingen 2021: 10 trends voor woningmarkt en leefomgeving

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Ook in 2021 vraagt de woningmarkt om actie. Maar het vooruitzicht is positiever dan voorheen, stelt onderzoeks- en adviesbureau Companen. De woningmarkt beweegt zich dit jaar toe naar nieuwe oplossingen, mede aangejaagd door de verkiezingen. In tien trends formuleert Companen de opgaven voor woningmarkt en leefomgeving voor 2021.

Onze aanvulling: verkiezingsprogramma’s zijn boterzacht als het op daden aankomt. Stem daarom op een partij die al eerder in de Tweede Kamer heeft aangetoond te kiezen voor voldoende en betaalbare huisvesting. Helaas is dan de keuze beperkt.

+++++++++++++++++++++++++++++

DKW—NIEUWS wk5, d.d. 5-2-2021

+++++++++++++++++++++++++++++

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

De Kopgroep Wonen: Ook bij bestaande marktpartijen zoals gemeenten en woningcorporaties is er veel belangstelling om samen te werken bij de realisatie van méér wooncoöperaties in hun regio. We maken op dit moment veel (beeldbel)afspraken om te beoordelen of dergelijke samenwerkingen ook voor ons als maatschappelijke onderneming een haalbaar verdienmodel kunnen opleveren. De eerst indruk is dat men ons dan vooral het ‘gratis werk’ wil laten doen!
Dus dat moet in ieder geval beter. Ook nog omdat gratis in Nederland meestal ‘van geen waarde’ betekent.

+++
Ongekend: gemeente Amsterdam wil sociale huurwoningen opkopen van woningcorporaties

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

De gemeente Amsterdam is van plan om sociale huurwoningen op te kopen om te voorkomen dat ze in de, veel duurdere, vrije sector belanden. Het zou een ongekende vorm van overheidsingrijpen in de woningmarkt zijn.

Onze aanvulling: hier doorkruist de decentralisatie het overheidsbeleid. Er is sinds enige tijd weer centrale regie op de woningmarkt, maar decentrale partijen voegen zich niet en kiezen een eigen koers. Op korte termijn misschien succesvol, maar op langere termijn en vanwege het maatschappelijk belang natuurlijk funest. Wanneer stopt dit?

+++

Verkiezingen 2021: dit wil de coalitie voor de woningmarkt

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

De woningmarkt is één van de voornaamste issues tijdens de campagne voor komende Tweede Kamerverkiezingen. Gelet op de wensen die de huidige regeringspartijen in hun verkiezingsprogramma’s op woongebied hebben, kan de coalitie na 17 maart gewoon verder.

Onze aanvulling: De partijen die er de laatste 4 jaar zo weinig aan hebben gedaan zijn nu niet geloofwaardig als ze de woningnood nu wel willen gaan aanpakken. Is de landelijke politiek (na alle decentralisaties) wel in staat om hier weer voldoende grip op te krijgen?

+++

Honderden kerken worden huis of kantoor; de herbestemming neemt een vlucht

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

De afgelopen vier jaar zijn zo’n vierhonderd religieuze gebouwen verkocht, meldt vastgoedadviseur Colliers International. In de jaren daarvoor kregen jaarlijks naar schatting zo’n vijftig kerken een nieuwe bestemming. De coronacrisis zal de verkoop verder versnellen, verwacht Colliers.

Onze aanvulling: veel herbestemde grote gebouwen zoals kerken en kantoren, (gemeentelijke) monumenten en boerderijen kwalificeren zich als thuis voor een wooncollectief, dus tevens groei van het aantal betaalbare woningen in een gemeente. In veel gevallen wil de gemeente toch niet meewerken aan zo’n herbestemming omdat de waardesprong van de locatie dan niet direct in de gemeentekas terecht komt.

  • Lees verder op de website van dagblad Trouw >

+++

College Utrecht wil geen gemeentelijke woningcorporatie

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Het College van B&W in Utrecht wil niet onderzoeken of een gemeentelijke woningcorporatie een oplossing is voor de woningnood in de stad. Een dergelijk onderzoek wordt wel uitgevoerd in Amsterdam. Wethouder Kees Diepeveen heeft voldoende vertrouwen in de bestaande zelfstandige woningcorporaties in de stad.

Onze aanvulling: wij wijzen erop dat binnen deze uitspraak het aantal wooncoöperaties in Utrecht kan groeien. Die route is zeker aantrekkelijk wanneer het bestrijden van de woningnood met woningcorporaties onvoldoende lukt. Daarvan is sprake als er zoals in Utrecht voor een sociale huurwoning wachtlijsten van 12 jaar bestaan. Betaalbaar en goed wonen is namelijk een mensenrecht!

++++++++++++++++++++++++++++++

DKW—NIEUWS wk4, d.d. 29-1-2021

++++++++++++++++++++++++++++++

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

De Kopgroep Wonen: We zijn in gesprek met enkele eigenaren om hun locatie te gaan transformeren naar Collectief Wonen met Zelfbeheer. Tijdens onze verkenning bleek de interesse best groot. Als gemeenten ook willen meewerken, krijgen we hiermee vrij snel passende woonoplossingen voor onze abonnees/groepen.

+++
Een bewoner van een sociale huurwoning in Súdwest-Fryslân heeft 59 huizen, maar kun je dat eigenlijk niet verbieden?

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

In de politiek en op de sociale media regende het verontwaardigde reacties. Mag het eigenlijk wel en zou de woningcorporatie er iets tegen moeten doen?

Onze aanvulling: het voelt zeer onrechtvaardig, zeker bij zo’n groot tekort aan huurwoningen. Oplossingen om dit te voorkomen kunnen zijn: alle inkomensbestanddelen meetellen, dus ook box 2 en 3. En/of de andere is de vermogenstoets zoals bijv. in de bijstand. Is er politieke wil?

Een dag later stond er over deze kwestie een veel meer inhoudelijk commentaar van Frank Kalshoven in de krant.

+++
Overeenkomst Knarrenhof® en Woonpalet

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

We willen graag gebruik maken van verschillende meerwerkopties”. Gezamenlijk werd er gegrinnikt over het enthousiasme van beide huurders. “Ja, we weten dat dit pas later aan de orde komt, maar we zijn zo enthousiast!! Ze kijken vooral uit naar het samen organiseren van leuke dingen, met andere bewoners van de Hof.

Onze aanvulling: mooi bericht en onze felicitaties zeker waard. De verhuurder ontwikkelt méé in/aan een CPO-project, dus koop en huur gemengd. Natuurlijk levert dat allerlei problemen op maar die zijn oplosbaar als de gebruikers (huurders én kopers) het ook echt met elkaar willen, zoals hier.
p.s. Dat kan overigens ook voor andere leeftijdsgroepen.

+++

Gemeente aarzelt op de grondmarkt

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Het is een verwijt dat gemeenten al jarenlang horen van bouwers, ontwikkelaars, politici en media-economen: de hoge prijs die ze vragen voor hun grond. Die zou grootschalige nieuwbouw in de weg zitten. Uit harde cijfers blijkt dat niet. Sterker nog, gemeenten trekken zich steeds meer terug uit de grondmarkt.

Onze aanvulling: onze overheid, die ook alle regels bepaalt, hoort geen partij te zijn op de grondmarkt. Een gemeente kan zich op veel manieren als beïnvloeder gedragen en heeft daarmee een (groot) effect op de prijsvorming. Als ze die invloed zouden gebruiken om bijv. een groter aantal betaalbare woningen te realiseren, ala. Maar in de praktijk komt daar te weinig van terecht, dus afschaffen die invloed.
Verder is hierbij een nogal principiële vraag aan de orde of wij met elkaar de grond moeten verkopen of dat die niet beter van ons allen kan blijven in ‘the commons‘. Voor de volkshuisvesting en de kwaliteit van het wonen als mensenrecht lijkt ons ook dat nog een extra verbetering. Dan is er dus geen grondmarkt en geen speculatie meer, ook niet voor gemeenten.

+++

Hoe de flexhuurder de nieuwe flexwerker wordt – en weer treft dat jongeren

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

De Volkskrant berekende in september nog dat corporaties er ondanks het enorme tekort de afgelopen vijf jaar maar 729 sociale huurwoningen bij hebben gekregen. En dit tegen 240 duizend nieuwe koopwoningen.

Onze aanvulling: weer een voorbeeld van de manier waarop flex slecht uitpakt voor huurders en hun huurbescherming. Maatschappelijk gezien kunnen we flex beter afschaffen dan voortzetten, want het creëert meer onzekerheid en veel hogere kosten voor de samenleving.

++++++++++++++++++++++++++++++

DKW—NIEUWS wk2, d.d. 15-1-2021

++++++++++++++++++++++++++++++

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

De Kopgroep Wonen: We zijn dit jaar goed begonnen met een partnership met Erfdelen / Pieter Parmentier, gericht op boerderijen die een nieuwe toekomst kunnen krijgen met Collectief Wonen. We willen dat vooral opstarten in Noord-Brabant waar per jaar honderden boeren stoppen wegens gebrek aan opvolging.

En ja, onze website is vanaf nu dus live te bereiken via www.kopgroepwonen.nl; we zijn benieuwd naar jullie inhoudelijke reacties.

+++
Randstedeling verhuist steeds vaker naar de regio

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

In 2020 kocht 10 procent van de Randstedelijke kopers een woning elders in het land, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2015. De trend lijkt afgelopen jaar in elk geval in sommige gebieden door de coronacrisis versterkt.

Onze aanvulling: wij bevelen iedereen uit de Randstad aan om dan meteen deel te nemen aan een wooncollectief, ook voor huurwoningen. Betaalbaar en ruimte genoeg; gemeenten faciliteren dat ook steeds meer als een manier om leegloop te voorkomen.

+++

Van de Woonbond: Online masterclass Volkshuisvesting

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Nederland staat bekend om haar mooie volkshuisvestelijke traditie. Siep van der Werf, een van de auteurs van het boek ‘Werken aan wonen’, vertelt over de geschiedenis van de Nederlandse volkshuisvesting. Ook schetst hij de ontwikkeling van de afgelopen jaren en de uitdagingen waar we nu voor staan. Tenslotte richt hij zijn blik op de toekomst. Kunnen we iets leren van het verleden?

Schrijf je hieronder in! 
Ook als je het programma niet live kunt volgen. Na afloop ontvang je namelijk een link waarmee de masterclass terug kunt kijken.

+++

Visualisatie in 3D: juridische informatie nieuwbouwwoningen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Gebiedsontwikkelaar Bouwfonds Property Development (BPD) is een groot fan van werken met BIM en maakt een volgende stap in de digitalisering: de juridische informatie van een nieuwbouwwoning kan nu ook in 3D online worden afgebeeld.

Onze aanvulling: de meeste eerste-gebruikers van nieuwbouwwoningen willen invloed op ‘hun’ woning. Tot nu toe lukte dat niet echt in de Nederlandse woningmarkt. Die invloed bleef meestal beperkt tot de afwijkende kleur van de tegeltjes voor belachelijke prijzen, omdat die eerste-gebruikers zich qua kennis en ervaring niet konden meten met bouwers en ontwikkelaars: ze kregen geen onderhandelingspositie.

Wij zien veel perspectief in dit soort 3D-tooling voor visualisaties, gekoppeld aan een gebruiksvriendelijk rekenprogramma en de catalogus van prefab woningen.
Lekker samen thuis achter het beeldscherm je ‘eigen’ woning samenstellen die binnen je budget en op tijd geleverd kan worden en vrijwel zonder opleverproblemen: heerlijk!
Sneller, beter en lagere maandlasten: Wij werken er nu al aan.

+++

Gemeente Rotterdam laat opnieuw Het Rotterdams Woongenootschap vallen. Wat nu?

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Voor de tweede keer kan het Rotterdams Woongenootschap zijn tekeningen en berekeningen in de prullenbak gooien. De gemeente kiest ook voor de Odeonlocatie voor een reguliere ontwikkelingspartner. Waar liggen in Rotterdam nog kansen voor een wooncoöperatie die betaalbare huurwoningen wil bouwen met en voor huishoudens met een modaal inkomen?

Onze aanvulling: Dit is voor ons een vrij simpele discussie. Het Rotterdams Woongenootschap heeft een zeer gedegen constructie uitgewerkt met veel voordelen maar één belangrijk nadeel: huurders kunnen in de meeste gevallen niet beschikken over 10% risicodragend vermogen in hun eigen woonproject, zo’n € 20 – 30.000,-. Het is dus niet ‘sociaal’ genoeg voor die sociale doelgroepen.

+++

Huurhuis als oplossing voor leraren- en zorgtekort: “Ik verwacht dat het storm loopt”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

De nood is hoog in Zaanstad als het gaat om het vervullen van vacatures voor docenten en verpleegkundigen. Het moet aantrekkelijker worden en daarom heeft gemeente Zaanstad in samenwerking met woningbouwvereniging Parteon en scholenorganisaties Agora en Zaan Primair besloten dat sollicitanten bij deze vacatures voorrang krijgen op een huurwoning.

Onze aanvulling: hoe rechtvaardig is dit? Dit speelt natuurlijk in heel Nederland. En ook ten opzichte van bijv. vluchtelingen levert dit mensenrecht toch kansenongelijkheid op. Je voelt dat het niet kan en toch heb je er begrip voor; vind je het noodzakelijk misschien? De echte oplossing is voldoende huurwoningen natuurlijk. En wat als die leraar daar eigenlijk niet wil werken maar het voor die huurwoning dan toch maar doet? Wat vind jij van deze gang van zaken in de ‘markteconomie’ van het wonen?

+++++++++++++++++++++++++++++

DKW—NIEUWS wk1, d.d. 8-1-2021

+++++++++++++++++++++++++++++

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

De Kopgroep Wonen: iedereen zowel privé als zakelijk een Gelukkig Nieuwjaar toegewenst.
En ja, onze website is vanaf nu dus live te bereiken via www.kopgroepwonen.nl; we zijn benieuwd naar jullie inhoudelijke reacties.

+++
Mag dat? Haagse woningbouwvereniging Staedion verkoopt zijn huurwoningen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Den Haag staat helaas niet bekend als een stad waar je snel en makkelijk aan een woning komt. De woningprijzen voor koop- en huurwoningen rijzen de pan uit en als je een sociale woning hoopt te krijgen, moet je jaren op de wachtlijst. Hoe kan het dan dat een woningcorporatie met sociale huur zijn woningen verkoopt?

Onze aanvulling: Om dit te doorgronden moet je in zo’n ‘incident’ eerst de structuur door. Bestuurders van woningcorporaties volgen al jaren geitenpaadjes in de regelgeving om te ontkomen aan de tucht van de markt; dus tégen het maatschappelijke belang. Dit is er weer zo’n voorbeeld van. Sociale huurwoningen die geen sociale huurwoningen zijn. Knap gevonden zeg! Waarna de gemeenteraad er ook niks meer van kon vinden.

+++
Moeten overheden zich wel bemoeien met het thuisgevoel van stadsbewoners?

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

De afgelopen decennia zette de overheid vol in op het creëren van lokale gemeenschappen in achterstandswijken. Ook tijdens de coronacrisis roept de overheid burgers op naar elkaar uit te reiken. Maar is gemeenschapsvorming wel altijd de oplossing en is het eigenlijk aan de overheid om zich daar zo indringend mee te bemoeien?

Onze aanvulling: De maakbaarheid van de samenleving bleek een illusie, ook in handen van overheden. Maar een thuisgevoel nastreven heeft op die kleinere schaal natuurlijk wel voordelen. Maak daarom wijkbewoners zelf, ook op kleinere schaal, verantwoordelijk voor hun eigen thuisgevoel. In kleinschalige wooncollectieven kan dat ook met elkaar.

+++
Op zoek naar een nieuwe plek voor de tiny houses van Meinerswijk

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

De tiny houses in het Arnhemse uiterwaardengebied Meinerswijk moeten twee jaar na plaatsing hun tijdelijke plek weer verlaten. Eind januari moeten de minihuisjes leeg zijn, per 1 juli moeten ze weg. Een nieuwe locatie is er vooralsnog niet.

Onze aanvulling: Dit gaat vrijwel altijd mis met vergunningen voor tijdelijke huisvesting. Zelfs als men er al 10 jaar woont, wordt een tijdelijke vergunning zelden omgezet naar permanent. Maar volgens ons maakt een gemeente dan te gemakkelijk gebruik van de naïviteit van jonge mensen die ten onrechte hopen, dat het met die tijdelijkheid wel zal meevallen. In veel gevallen niet dus, met voor hen een hoop extra kosten tot gevolg.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

DKW—NIEUWS wk53, d.d. 30-12-2020

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

De Kopgroep Wonen: alvast een Fijne Jaarwisseling voor iedereen; en graag tot volgend jaar, als het kan ook tijdens onze groepsbijeenkomsten (zie Agenda op
onze website).
En ja, onze website is vanaf nu dus live te bereiken via www.kopgroepwonen.nl; we zijn benieuwd naar jullie inhoudelijke reacties.

+++
Japanse industriële bouwer Daiwa neemt Jan Snel over

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Daiwa is al volop actief in Azië, Noord-Amerika en Australië, met een omzet van € 32 mrd.

Onze aanvulling: Dit is een belangrijke ontwikkeling, zowel voor Nederland als de EU. Hiermee staat prefab bouwen als innovatie definitief op de kaart, ook ten opzichte van allerlei regionale samenwerkingsvormen, die we vroeger soms kartels noemden maar nog steeds de innovatie in de bouw beperken.

+++
Huizen wooncoöperatie De Warren in Amsterdam kunnen gebouwd worden

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Afgelopen vrijdag is de aannemingsovereenkomst getekend. ‘De uitkomst van een jaar intensief samenwerken met de architect, adviseurs en de aannemer’, zo is te lezen op de site van het project.

Onze aanvulling: Gefeliciteerd met deze mijlpaal!

+++
Duurzaam investeren in woningen: dwars door de crisis heen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

In onze recent verschenen studie over Impact Investing op de woningmarkt gaven wij al aan dat de groei van het besteedbaar inkomen al jaren achterblijft bij de stijging van de woonlasten. In Nederlandse steden maar ook in veel andere grote Europese steden.

Onze aanvulling: dit is, in weerwil van het betoog van deze belegger, natuurlijk een slechte zaak die leidt tot maatschappelijke ontwrichting, niet alleen voor sociale huurders. Wonen zit hoog in de top 5 van eerste levensbehoeften, dus de overheid moet dit anders reguleren dan tot nu toe gebeurt: vrijwel uitsluitend via woningcorporaties. Suggestie: grootschalige steun (locaties, financiering) voor het starten van wooncoöperaties.

++++++++++++++++++++++++++++++++

DKW—NIEUWS wk51, d.d. 18-12-2020

++++++++++++++++++++++++++++++++

De Kopgroep Wonen: Fijne Feestdagen voor iedereen, een goede Kerst en Fijne Jaarwisseling. We versturen vóór 1-1 nog één nieuwsbrief.

+++
Drie ton voor een mini-appartementje, of een boerderij met andere starters?

De gezinsgrootte neemt al jarenlang af. Mijn grootouders komen uit een gezin van tien, mijn ouders uit een gezin van 6 en 8 en ik kom uit een gezin met 3 kinderen. Behalve de kleinere gezinnen neemt het aandeel eenpersoonshuishoudens ook toe. Tegenwoordig is 39 procent van de huishouden een eenpersoonshuishouden. Dat maakt dat de gemiddelde huishoudensgrootte tegenwoordig nog maar 2,1 personen bedraagt.

Onze aanvulling: Er staan nu al heel veel woningen die groot genoeg zijn om te splitsen. En als de gemeente meewerkt kan dat al. Wij hebben Combiwonen Collectief uitgewerkt om dat voor huurders via een wooncollectief in woonwijken te ondersteunen, incl. financiering. Dus wie neemt het initiatief?

+++
Corporaties: meer geld in kas maar minder middenhuur

Dankzij de lage rente staan de meeste woningcorporaties er financieel goed voor, zo blijkt uit onderzoek door bureau Finance Ideas. In weerwil van de goede bedoelingen wordt dat geld vooral gestoken in de bouw van sociale nieuwbouw en neemt het aantal middenhuurwoningen bij de corporaties af. 

De jaarverslagen van de 100 grootste woningcorporaties over 2019 laten zien dat enkele negatieve trends van de afgelopen jaren zijn omgebogen. Zo is voor het eerst in een aantal jaar weer een stijging te zien van de operationele kasstroom. De stijging van de operationele kasstroom kwam uit op nominaal 3,6 procent per gewogen verhuureenheid. Deze opgaande lijn is vooral het resultaat van dalende rentelasten.

+++

Gemeenten coulant met grondprijzen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Gemeenten verhogen de grondprijzen dit jaar minimaal. Het gros verhoogt de prijzen niet of maximaal 2,5 procent. Dat terwijl woningprijzen een veel sterkere groei laten zien. Met de lage grondprijzen willen gemeenten woningbouw stimuleren, maar het is nog de vraag of de lagere prijzen dat effect hebben.

Onze aanvulling: dit is als ‘stimuleringsmaatregel’ beslist ontoereikend. Voor sociale huurwoningen moeten de grondprijzen fors omlaag. Als daarvoor het gemeentebudget te weinig ruimte biedt, dan moet die komen van subsidies van de rijksoverheid en binnen de EU-regels.

+++
Ná komende verkiezingen: Miljard voor nieuwe woonconcepten senioren

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Waardig Ouder Worden: Het initiatief wordt gesteund door dertien organisaties. Het gaat onder meer om vakbond CNV, ChristenUnie, ondernemersorganisatie Bouwend Nederland, de vereniging van woningcorporaties Aedes en seniorenorganisaties Kbo-Pcob en Koepel Gepensioneerden. 

Onze aanvulling: helaas hebben dit soort verkiezingsoproepen zelden het bedoelde resultaat. Zonder de medewerking van de grote middenpartijen komen dit soort woonwensen natuurlijk niet in een regeerakkoord.

+++
Tijdelijke huurcontracten verpesten de woningmarkt

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Bijna vijf jaar geleden maakte toenmalig minister Stef Blok de huurcontracten ‘flexibel’. Dat zou een uitzondering blijven, beloofde hij, maar daarvan is niets terecht gekomen. Flexibel is de norm geworden.

Onze aanvulling: Weer een voorbeeld van de toegenomen marktwerking als oorzaak en niet als oplossing. in ‘onze’ projecten krijgen we hier gelukkig geen last van.

+++
Ecodorp Boekel en De Jelt over hun ervaringen als wooncoöperatie

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

,,In Nederland zijn zo’n 500 wooncoöperaties”, zegt Clemens Mol, wooncoöperatie-expert en adviseur van de stichting !Woon. ,,Het fenomeen met een groep bewoners in een organisatie is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat het sinds een paar jaar een status heeft gekregen in de wet.

Onze aanvulling: het is sowieso een tijdrovend traject, dus ook met een flink risico dat uiteindelijk iedereen toch afhaakt. Bijv. door onvoldoende financiering of een locatie waar je het met elkaar niet over eens kunt worden. Daarom is een ervaren externe begeleider aan te bevelen die steeds zicht blijft houden op de haalbaarheid en realisatie van het project binnen de gestelde tijd.

++++++++++++++++++++++++++++++++

DKW—NIEUWS wk50, d.d. 4-12-2020

++++++++++++++++++++++++++++++++

De Kopgroep Wonen: Met excuses, ik was vergeten om gisteren de verzending van deze nieuwsbrief te doen, dus daarom vandaag alsnog. Prettig weekend.

+++

Zij wonen in een mini-huisje van 35 mille: ‘Dit is vrijheid’

Het jonge stel vormt de eerste bewoners van Tiny Oevers, een project van tien tiny houses op het veld ingeklemd tussen Innovitapark en de Industriestraat in Roosendaal. Niels Rombouts nam een maand vrij en ging in een loods bij zijn werk timmeren. 

Onze aanvulling: tijdelijk wonen met een eigen investering. Voor iedereen die dit kan en wil, blijkt uit het artikel duidelijk dat dat toch beter al vanaf de start met een wooncollectief kan.

+++

Forse stijging grondwaarde

De gemiddelde prijs van bouwkavels is het afgelopen kwartaal met bijna 10 procent gestegen. Gemeenten spinnen daar flink garen bij, ook die in de voorheen goedkope regio’s. In het derde kwartaal bedroeg de grondprijs gemiddeld 496 euro per m², in het vorige kwartaal was dat 453 euro.

Onze aanvulling: dat lijkt mooi maar is het niet. Wij hebben voor onze ‘sociale projecten’ altijd medewerking van de gemeente nodig, bijv. door het toestaan van een lagere grondprijs. En als we bijv. de grond kunnen pachten is er al helemaal geen hogere grondopbrengst. Amsterdam doet dat sporadisch, maar dan moet die derving ergens anders door gecompenseerd worden. Kortom: meer complexiteit, vertraging, hogere vraagprijs én lagere opbrengst; dat is zeker voor ons een ongelukkige combinatie.

+++

Ecodorp Boekel: Voor het collectief leven in een ecodorp, hoe doen mensen dat?

In ecodorp Boekel zijn drieëndertig volwassenen de wereld aan het redden van klimaatverandering en doorgeschoten individualisme. Iemand moet beginnen.

Onze aanvulling: een mooi ‘levensverhaal’ van een landelijke krant over een ‘uitwas’ in een Peeldorp; de regio neemt hier de leiding bij de landelijke ontwikkeling naar meer wooncollectieven met zelfbeheer.

+++

Gerobotiseerde fabriek voor slimme productie van duizenden kant-en-klare woningen

Plegt-Vos bouwt in Assen als eerste een gerobotiseerde fabriek voor de massa productie van kant-en-klare woningen en woningcomponenten waarbij de totale bouwketen volledig nieuw wordt ingericht.

Onze aanvulling: Ook andere bouwbedrijven waren recent in het nieuws met vergelijkbare initiatieven; dat komt de marktwerking ten goede. Voor ons tevens een indicatie dat onze voorkeur voor prefab-woningbouw realiteit kan worden.

+++

Plek in Haarlemmermeer voor honderden tiny houses

Onze aanvulling: Omdat het ontwikkelen van locaties voor permanente huisvesting veel te lang gaat duren zie je veel gemeenten terugvallen op locaties voor tijdelijke huisvesting en bijv. tiny houses. Beter laat dan nooit kun je denken maar voor inwoners die zijn aangewezen op lage maandlasten en zonder aanvangskapitaal is dit maar zelden toereikend. Dus een echt alternatief is dit voor de lagere inkomens zelden tot nooit, ook niet als ze zelf een collectief starten met zelfbeheer.

++++++++++++++++++++++++++++++++

DKW—NIEUWS wk49, d.d. 27-11-2020

++++++++++++++++++++++++++++++++

De Kopgroep Wonen: Vanaf nu loopt het ‘vullen’ van onze nieuwsbrief via de website die nog niet helemaal klaar is. Dus nog even geduld; we openen de website zeker nog dit jaar.

+++

Participatie buurtbewoners werkt ongelijkheid in de hand

Het betrekken van inwoners bij het lokaal beleid is een mooi streven, maar in de praktijk leidt het tot meer sociale ongelijkheid. Hoogopgeleide mensen drukken zich beter uit, worden beter begrepen door ambtenaren en krijgen hun doelen beter voor elkaar.

Onze aanvulling: Dit onderzoek vergelijkt appels en peren en burgerparticipatie wordt daarom ten onrechte ook wel een democratisch tekort genoemd.
Voor burgers is bestuurlijk slechts van belang of ze meer of minder invloed hebben via een bottomup-benadering of topdown via de (lokale) overheid. Wij kennen de uitkomst al jaren: de invloed voor burgers wordt (veel) groter via een bottomup-initiatief zoals wij dat propageren via een wooncollectief met zelfbeheer. Dat er binnen bottomup-initiatieven net als overal in het leven verschillen zijn tussen burgers, doet aan dat principe niet af.

+++

Boek: Huurders tussen kopers

Vooral voor collectieven die bestaan uit sociale koop èn huur zijn hier een aantal belangrijke voorwaarden toegelicht. In een gemengd complex gelden namelijk twee soorten recht: het huurrecht en het appartementsrecht. Die zijn niet alleen verschillend, maar botsen zelfs op sommige punten. Met name als het gaat om onderhoud (en verduurzaming) en de (afrekening van de) servicekosten.

+++

Bewoners worden enthousiast voor woningverduurzaming aan de keukentafel

Vraaggestuurd verduurzamen kan heel goed via een project Collectief Wonen met Zelfbeheer in de wijk!

+++

Passende huisvesting voor ouderen blijft worsteling

Die worsteling zal blijven als de sector er niet in slaagt om vraaggestuurd te ontwikkelen: dus niet doen wat mogelijk is, maar doen wat nodig is. Voor senioren geldt dat in nog sterkere mate: die wonen al prima en zijn gewend aan hun woonomgeving. Dus je moet ze echt verleiden om te willen verhuizen, bijv. als huurder naar een collectief wonen project in de buurt. Op die manier kunnen ze meer gemeenschappelijk wonen en als bonus ook hun overwaarde nog vrij maken!

+++

Sociale huurwoningen op zonnestroom? Knoop de juiste touwtjes aan elkaar en het is mogelijk

Hier een ondernemer die met kennis van zaken en veel energie de stroomvoorziening voor sociale huurwoningen opnieuw inricht en exploiteert; graag een voorbeeld aan nemen, ook al zal er nog wel wat foutgaan voordat alles vlekkeloos gaat.

++++++++++++++++++++++++++++++++

DKW—NIEUWS wk47, d.d. 13-11-2020

++++++++++++++++++++++++++++++++

De Kopgroep Wonen: Mogelijke locaties? aanmelden graag

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-2.jpg

Wij steken nu al veel tijd in marktonderzoek naar passende locaties, dus geschikt voor collectieve woonprojecten in de sociale huursector. Als je ze kent, ergens in Nederland, dan is bij ons aanmelden voldoende; wij gaan er achteraan om dat verder uit te zoeken en als het even kan een project te starten. Daar kun je zelf bij betrokken blijven als je wilt.

+++

Winkeltransformatie kan 7 procent woningtekort oplossen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-2.jpg

Ik dacht: Weer zo’n typische beleggingsbenadering aan de aanbodzijde die niet meer past bij de huidige leefwereld van bewoners die invloed verwachten op hun woning en woonomgeving. Of kan hier toch een goede mogelijkheid ontstaan voor collectief wonen met zelfbeheer, lekker in het centrum en dicht bij de overige voorzieningen?

+++

Johan Conijn: Financiering hindert start wooncoöperatie

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-2.jpg

Wij zien het op basis van de alternatieve financieringsmogelijkheden die we kennen wat minder somber in dan Johan maar zo’n pleidooi is altijd een goede reden om niet aan een project te beginnen als je niet eerst zicht hebt op voldoende financiering. Wij zijn de club die hierin risicodragend investeert op basis van no-cure-no-pay, dus geen vergoeding voor ons als later blijkt dat we de financiering niet geregeld krijgen! Dat lijkt ons voor bewoners met lagere inkomens een serieus aanbod.

+++

Provincie Gelderland ontwikkelt aantrekkelijke stimuleringsregeling voor duurzame wooncollectieven

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-2.jpg

Je kon er op wachten, maar hiermee is het eerste Nederlandse schaap over de dam; nu de andere provincies nog, met iets meer subsidie graag 😊

+++

KAW: Tot 708.000 extra woningen in bestaande stadswijken

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-2.jpg

Het splitsen, uitbouwen of optoppen kan de woningnood blijkbaar oplossen in wijken met woningen uit de jaren 50-80. Hoe realistisch is dit en waarom is het niet veel eerder gebeurd?

++++++++++++++++++++++++++++++++

DKW—NIEUWS wk46, d.d. 6-11-2020

++++++++++++++++++++++++++++++++

De Kopgroep Wonen: collectief wonen, alleen maar voordelen?

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-2.jpg

Nee, helaas. Een nadeel waar we ons nu over buigen gaat over uitvallers en volgende huurders. Net als iedereen overschatten ook onze huurders hun mogelijkheden om onder alle omstandigheden hun toezeggingen na te kunnen komen. Ze worden wel eens ziek, willen emigreren of gaan verhuizen. Hoe zorgen we er nu voor dat de eerder gemaakte afspraken voor bijv. klussen toch nagekomen worden, zodat de continuïteit van het gezamenlijke woonproject uiteindelijk niet ter discussie komt?  Hoe lossen we dat op voor de anderen? Jullie suggesties zijn welkom.

+++

Van Aedes, nieuwe podcastserie: ‘Meer dan een huis’. Werkt ook via Spotify

Mooi initiatief over de woningnood en hoe die zo gekomen is. Hopelijk kunnen de makers de neiging onderdrukken om en passant hun eigen straatje schoon te vegen.

+++

Zo realiseer je 150 duizend sociale huurwoningen in twee jaar tijd

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-2.jpg

Einstein zei het al: je kunt problemen niet oplossen met de manier waardoor ze zijn veroorzaakt. Dus hoe realistisch is dit pleidooi?

+++

MorgenWonen: VolkerWessels gaat de komende jaren opnieuw fors investeren in productiefaciliteiten

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-2.jpg

Gaat de bouwsector eindelijk investeren in Prefab? Het lijkt nu serieus te gaan worden, maar circulair en CO2-neutraal is het nog lang niet terwijl de EU al heeft geregeld dat we in 2030 ‘overall’ 55% minder moeten uitstoten, dus ook de bouw. Hoe gaan die grote marktpartijen dat oplossen met de betonskeletten e.d. die ze nu nog produceren?

+++

Anders denken over doelgroeponderzoek: inzoomen op latente behoeften

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-2.jpg

Het is al vaker gezegd: hoed je voor vraaggestuurd ontwikkelen in de vastgoedsector; dat kunnen ze helemaal niet, zelfs niet als ze dezelfde terminologie gebruiken. Hier gaat het zelfs over latente behoeften, terwijl ze de primaire (zoals betaalbaarheid) niet eens kunnen invullen. Verkeerde volgorde dus.

+++

Praktijkdeskundige: Burgerinitiatieven laten slagen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-2.jpg

Als burgerinitiatieven wel vaker zouden slagen dan hadden we al een participerende overheid, maar die is meestal nog ver te zoeken. In de praktijk is onze (lokale) overheid nog te vaak een hindermacht die in de weg staat aan de ambities van haar inwoners. Daarom hebben wij ook een rol uitgewerkt als liaison d’amour tussen overheid en wooncollectief. We lossen daarmee de wederzijdse vooroordelen via goede samenwerking op en versterken elkaar.

+++

Pensioenfonds ABP zoekt meer investeringsmogelijkheden in Nederland

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-2.jpg

Pensioenfondsen zijn verplicht om voor hun ‘spaarders’ (vroeger zou ik dat ‘verzekerden’ noemen) te streven naar een maximaal rendement. Als gevolg daarvan zijn hun uitvoeringskosten als % van hun inkomsten ook heel hoog. Maar in Nederland zijn in heel veel gevallen de pensioenspaarders ook gebruikers van de ‘huurtoeslag’. Voor die sociale huurders kun je beter direct beleggen (sparen zou ik zeggen) zonder tussenkomst van dure pensioenfondsen. Dat levert voor de huurder direct een beter rendement op en het pensioenfonds hoeft dan niet te lobbyen voor hogere rendementen in Nederland. Die kunnen ze elders realiseren, graag zelfs 😊

++++++++++++++++++++++++++++++++++

DKW—NIEUWS wk45, d.d. 30-10-2020

++++++++++++++++++++++++++++++++++

De Kopgroep Wonen: onze website, vroegen jullie.

Ondanks onze hogere gemiddelde leeftijd maken we als elke startup toch beginnersfouten. We moesten voor een belangrijk deel opnieuw aan de website beginnen, dus nog even geduld a.u.b.

+++

Rapport: Volkshuisvesting scoort na 25 jaar een dikke onvoldoende

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Grote pijnpunten zijn volgens het onderzoeksrapport de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen.
Dit lijkt me onvolledig: het grootste pijnpunt is natuurlijk dat dit al jaren zo is en dat er niks met dat inzicht is gebeurd. Dat verwijt treft alle betrokkenen dus ik moet nog zien of het deze keer beter gaat. Rapporten genoeg, maar nog steeds veel te weinig woningen.

+++

CBS: In 2019 84.000 nieuwe woningen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Even opletten: een trots bericht dat we de doelstelling ruimschoots hebben gehaald. Pardon? Dan was de doelstelling toch veel te laag? Wie gaat hier achteraan want op deze manier zitten we over 10 jaar nog steeds in de ellende.

+++

Lente: Samenwerking Brabantse corporaties van start voor meer houtbouw

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Gaat dit een bijdrage leveren aan meer duurzaamheid in de woningbouw? Of is het intellectueel joggen zonder maatschappelijk resultaat, of alleen hogere kosten? Het zijn toch de prefab bouwers die in deze houten woningen moeten investeren? Wat vinden jullie?

+++

Woningcorporaties en DAEB: Diensten van Algemeen Economisch Belang

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Hier wellicht een verklaring waarom woningcorporaties een verschuiving nastreven van sociale naar meer middenhuur. Dat kan tot nu toe beperkt (10 %). Let ook op de investeringen in leefbaarheid van € 125,- per woning per jaar; die moet men uitbesteden! Gebeurt dat ergens?

+++

Loket Woningbouwimpuls weer geopend voor projectaanvragen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Met de Woningbouwimpuls – van in totaal 1 miljard euro – draagt het ministerie van BZK in de komende jaren bij aan de versnelde totstandkoming van ten minste 65 duizend betaalbare woningen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

DKW—NIEUWS wk44, d.d. 23-10-2020

++++++++++++++++++++++++++++++++++

De Kopgroep Wonen: onze nieuwe partner: Paul Sloven, architect in Den Bosch

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Gezien onze voorkeur voor prefab bouw zijn we er wel blij mee dat Paul binnen dergelijke restricties voor onze projecten wil ontwerpen. Hij is inmiddels al begonnen met enkele ontwerpen die qua huur beneden de sociale huurgrens uitkomen en die zelfs meerdere prefab bouwers kunnen fabriceren. Dat komt de kostprijs per m2 altijd ten goede! Dus wordt vervolgd.

+++

Ontwikkelaar heeft lak aan afspraken en vraagt 15 procent meer huur

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Helaas heeft de bouwsector geen goede naam als het om betrouwbaarheid en prijzen gaat. Voor ons is het een aansporing om te breken met die trend. Dat kan omdat wij onafhankelijk zijn en volledig vrij in het opmaken van onze overeenkomsten.

+++

Woonbond: ‘De huurder is onder Rutte slecht af’ (video)

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

De wachttijd voor een sociale huurwoning is de afgelopen jaren flink toegenomen, huurprijzen zijn gestegen en huurders zijn fors meer kwijt aan woonlasten dan kopers. Ondertussen zijn er ruim 100.000 minder sociale huurhuizen in Nederland.

+++

Corporaties zijn verhuurdersheffing kotsbeu: ‘Huurder is hier de dupe van’

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Het lijkt zo logisch om het eens te zijn met dit soort verwijten aan de Rijksoverheid. Altijd wijzen naar de ander. Maar in het geval van de woningmarkt moeten de woningcorporaties vooral ook zichzelf verwijten. Ze hebben eerst gemeenschapsgeld verspild en de correctie daarop hebben ze niet loyaal uitgevoerd. Dat kan door de kosten van de bedrijfsvoering te verlagen, bijv. door uitbesteding van de niet-kernactiviteiten. Met die extra ruimte hadden ze hun investeringsruimte kunnen vergroten! Maar in plaats daarvan investeren ze niet meer in hun kernactiviteit. Als maatschappelijke onderneming kan dat opnieuw niet.

+++

Door de stijgende woningprijzen groeit Nederland in twee kasten uiteen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Het klassieke verwijt uit de verzorgingsstaat aan de overheid. Dit gaat me iets te ver. We hebben sinds 2016 de mogelijkheid om zelf invloed uit te oefenen op onze woonsituatie, ook sociale huurders. Daar gebeurt te weinig mee en daarom zijn wij De Kopgroep Wonen begonnen. Hulp bieden en activeren, dat is als eerste nodig. Dat kan de overheid inderdaad ook doen, door stimuleren van publiek/private samenwerkingsverbanden. En daar werken wij dus graag aan mee.

+++

Burgerinitiatieven verdwalen in gemeentelijke doolhoven

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Ja, vertel ons wat! Om dit te voorkomen bieden we binnenkort een gemeente én de initiatieven in die regio een abonnement aan om dit soort specifieke begeleiding door ons te laten uitvoeren via uitbesteding, zodat we die frustraties en het tijdverlies kunnen voorkomen. Wordt vervolgd.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

DKW—NIEUWS wk43, d.d. 16-10-2020

++++++++++++++++++++++++++++++++++

De Kopgroep Wonen en de Green Deal in de EU?

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Binnenkort komen er vanuit de EU vrijwel ongelimiteerde fondsen beschikbaar voor het starten met de verduurzaming van de woningbouw, dus ook voor Nederland. Wij willen graag projecten starten met iedereen die hiervoor met ons bruikbare voorstellen wil indienen in Brussel op basis van ’burger centraal’ bijv. via een coöperatie, zodat we ook de eerste pilots en daarna meer projecten kunnen uitvoeren op basis van een gezond verdienmodel met continuïteit. Wie doet mee? Wie heeft goede ideeën? Graag je bericht.

Als inspiratie dit artikel:

  • Europese Commissie wil 35 miljoen slecht geïsoleerde woningen en kantoren laten renoveren, ook in Nederland https://volkskrant.nl/ts-ba4cae4b
  • Daarna nog eens 185 miljoen! En dat gaat de komende 30 jaar natuurlijk vooral met prefab-oplossingen gebeuren?

+++

LinkedIn als trefpunt voor contacten en kennisdeling?

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

We hebben inmiddels ook een openbare groep aangemaakt waarvoor iedereen zich kan aanmelden. Zie dit bericht als een uitnodiging om ons en elkaar te gaan volgen, zodat we tot kennisdeling kunnen komen: Collectief Wonen met Zelfbeheer / Co-Housing

We hebben daar inmiddels ook een bedrijfspagina, dus als we onze bedrijfs-onderwerpen promoten, dan komen die daar terecht. Volgen van die pagina kan natuurlijk ook via De Kopgroep Wonen

+++

NEPROM, Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen: ‘Woningmarkt gebruiken om ons uit de crisis te investeren’

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Wat een betoog: ze waren er zelf bij toen alles vastliep (woningmarkt, maar ook kantoren, winkels, bedrijfsterreinen, personeelstekort, bedrijfsrendementen, nu en binnenkort gevolgd door grootschalige saneringen) en nu moeten investeringen in de woningmarkt hun zaak redden. Zo werkt dat natuurlijk niet. De partijen achter de NEPROM werken nog steeds vanuit een klassiek aanbodmodel maar de toekomst van de woningmarkt ligt in vraagsturing: niet doen wat mogelijk is maar doen wat wenselijk is. Daar zijn bijv. andere opleidingen, ander investeringen en een zware reorganisatie of faillissementen voor nodig, zelfs als de overheid de salarissen nog een tijdje doorbetaalt. Maar over di transitievraagstukken gaat het in dit artikel helaas niet.

+++

FIOW gepubliceerd: Financiering van inzet expertise en capaciteit om voorfase woningbouw te versnellen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Eindelijk: Hier hebben we dus wat aan. Ook wij zijn hiermee in te huren om collectieven te versnellen 😊. Let ook op de bedragen per provincie.

+++

Het belang van residuele grondwaarde berekening

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Net als je denkt: iedereen zal wel snappen dat dat nu definitief voorbij is, krijg je hier een publicatie om dat principe nog eens over het voetlicht te brengen. De gemeente als maatschappelijk regelgever en handhaver in een combinatierol met zichzelf om de eigen grondopbrengst te maximaliseren. Ik heb het al vaker gezegd dat we beter afscheid kunnen nemen van die praktijken, bijv. door geen bouwgrond meer te verkopen maar beschikbaar te stellen. Als gemeente kun je nog steeds invloed houden op het toekomstig gebruik en rendement van die percelen. Dáár kan de ambtelijke energie beter heen gaan ‘for the common good’. Wordt vervolgd.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

DKW—NIEUWS wk42, d.d. 9-10-2020

++++++++++++++++++++++++++++++++++

De Kopgroep Wonen: Een gemeente als marktmeester én marktpartij?

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

We hebben daar al eerder op gewezen: als een gemeente die dubbelrol ambieert (dat is een keuze!) dan komt die met extra verantwoordelijkheden naar de inwoners.

Als dan zoals nu de huisvesting vast loopt, dan kan een gemeente alternatieven ontwikkelen; buiten gebaande paden als het kan. Hierna zie je bijv. hoe Rijswijk en Purmerend die extra verantwoordelijkheid invullen. De Kopgroep Wonen kan inhoudelijk helpen bij het invoeren van dit soort verbeteringen in nauw overleg met toekomstige huurders en andere belanghebbenden.

+++

Gemeente Rijswijk bouwt zélf 90 woningen voor middenhuur

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Deze gemeente neemt net als eerder bijv. gemeente Purmerend wél haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hopelijk laten ze binnenkort ook sociale huurwoningen laten ontwikkelen buiten de corporaties om, want daar zijn de problemen nóg groter.

+++

De woningmarkt mist sturing volgens stadsgeograaf Cody Hochstenbach (verdiepend artikel)

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Hij bedoelt natuurlijk dat de sturing die er decennia wel was, niet heeft gewerkt. Hij pleit voor de herinvoering van een ministerie van Volkshuisvesting. Hoezo, dat is een klassieke topdown aanbodorganisatie met dito bestuur. En dat werkte eerder ook al niet meer. Dus onze voorkeur gaat sterk uit naar het verbinden van centrale regelgeving en bijv. financieringsarrangementen met locaties en initiatieven in de regio vice versa. En als dat een ministerie moet coördineren, noem het dan Ministerie van Wonen of Woonrechten, omdat het voor alle Nederlanders om een burgerrecht gaat en belangrijker dan huisvesting alleen.

+++

Waarom is investeren in woonruimte tot 75 vierkante meter in Nijmegen interessanter dan in Amersfoort?

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Het beleggersperspectief: Is dat nog van belang bij het vergroten van de toegang tot sociale huurwoningen? Jazeker, en wel dat het tegenwerkt. Het kapitaal gaat naar regio’s waar de uplift via verkoop van woningcorporaties naar verhuur in de vrije sector het gemakkelijkst gerealiseerd kan worden. En daarmee ondermijnen ze het aanbod van de woningmarkt voor sociale huurders.

+++

Een huis voor iedereen? Dat vraagt om meer creativiteit in het woonbeleid

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Is meer overheidsbemoeienis en -sturing een oplossing om uit de problemen te komen? Hebben we woningen genoeg maar is het vooral een mismatch tussen de vraag en het aanbod?

Onze analyse gaat dieper en dan helpen meer en ander aanbod maar beperkt. Nederlanders willen tegenwoordig anders wonen, kleinschaliger en met meer invloed op hun eigen woonomgeving, ook als ze er wonen.

Ontwikkelen op schaarste lost daar niks aan op; de totale gebiedsontwikkeling en regelgeving moeten dan eerst op de schop. Wij noemen dat voorrang geven aan vraaggestuurd wonen en daar heeft het nog geen schijn van in Nederland

(overigens zijn daar andere regio’s al wel verder mee, zoals bijv. de stad Zürich met 12.000 woningen in de verhuur via zog. Genossenschaften of meer in het algemeen de coöperatieve samenleving in Emilio-Romagna, Noord-Italië).

De woonprojecten die wij gaan begeleiden zullen eerste voorbeelden zijn van die omkering van aanbod- naar vraaggestuurd wonen, dus in nauw overleg met toekomstige huurders.

+++

8 adviezen voor een effectieve uitvoering van de NOVI: de Nationale Omgevingsvisie

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Hoe zorgen we dat het beschikbare geld gaat naar de realisatie van woningen en ‘ondertussen’ niet overal blijft hangen in andere ‘nog belangrijkere’ budgetten? Als je wilt besturen dan leest dit bericht als een geslaagde poging om dat te voorkomen maar het moet natuurlijk nog wel gebeuren; uitvoering gaat in Nederland te vaak mis, gevolgd door beleid, bijna nooit andersom. Dus waakzaamheid en handhaving op de juiste aanwending blijven nodig.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

DKW—NIEUWS wk41, d.d. 2-10-2020

++++++++++++++++++++++++++++++++++

De Kopgroep Wonen: Voor ons bestaan er 2 bottlenecks waar we hulp bij kunnen gebruiken: Locaties en Financiering.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Gemeenten kunnen helpen door bijv. net als in Amsterdam locaties aan te wijzen, exclusief voor wooncollectieven. Dat betekent meestal een lagere of latere opbrengst voor de grond en dat helpt weer om de financiering van de opstallen (huurwoningen) te kunnen realiseren. Sociale huurders kunnen zelf meestal geen eigen geld voor financiering van hun eigen woonproject inbrengen; een sociale gemeente kan dat wel.

Maar bijv. Rijswijk en Purmerend gaan nog verder. Die behouden hun grond en financieren zelf de huurwoningen, dus zonder woningcorporatie. Welke gemeenten volgen dit voorbeeld? Graag overleg.

+++

Huren bevriezen? Dan minder bouw van sociale huurwoningen, zeggen corporaties

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Dit soort reacties vat ik samen onder ‘maatschappelijke chantage’ en dat gebeurt helaas niet alleen vanuit de volkshuisvesting. Door alle transities naar een betere en meer duurzame samenleving ontstaan dit soort ‘behoud’ reacties om de invloed van het nieuwe tegen te gaan. De corporatiesector kan zich echter beter wel aan oorspronkelijke doelstelling houden door alle (nieuwe!) middelen aan te grijpen om op een vernieuwende en actuele manier te blijven voldoen aan de veranderende vraag in de samenleving. Hier als voorbeeld: kosten besparen door hun uren voor begeleiding en dienstverlening uit te besteden, bijv. aan ons 😊! Dus maximale inzet op vernieuwing en meer huurwoningen in plaats van hakken in het zand.

+++

Ruim 50.000 nieuwbouwwoningen dankzij Woningbouwimpuls; binnenkort volgt 2e tranche met een subsidie van € 225 miljoen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Alles helpt natuurlijk maar als er tegelijkertijd 100.000 reeds afgegeven bouwvergunningen ongebruikt blijven liggen dan is er meer nodig natuurlijk. Wat te denken van het aanwijzen van voldoende locaties met een maatschappelijke en geen commerciële opbrengst voor de gemeente? Of DKW inschakelen bij het begeleiden van sociale huurders in een betaalbaar wooncollectief met zelfbeheer en garant staan voor de financiering daarvan? Er is meer dan genoeg geld en toch gebeurt dit nog niet!

+++

Zijn wooncoöperaties financieel haalbaar, ook na oplevering van de huurwoningen?

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

M.a.w. klopt het exploitatiemodel van kop tot staart? Actueel nog niet. De aanloopkosten zijn niet financierbaar; er is nog steeds eigen geld nodig van sociale huurders die dat juist niet hebben; het zelfbeheer moet structureel begeleid blijven worden; het renterisico is voor de huurders, etc.

We missen zeker een waarborginstelling als een soort broodfonds met onderlinge verbondenheid van de initiatieven. Voor deze ‘mankementen’ kan de overheid subsidie verstrekken zodat het goed en sneller geregeld wordt. Hierna een verdiepend artikel dat ingaat op deze verbeterpunten en de redenen dat we er wel aan moeten blijven werken.

+++

Waar het op Prinsjesdag niet over ging: wat is eigenlijk een goede woning?

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Relevante vraag, zeker voor sociale huurders die daar in Nederland nooit iets van konden vinden. Die wonen altijd in een woning die voor/door anderen werd bedacht. Onze definitie om tot beter passende huisvesting te komen is: een betaalbare en schone woning op een gezonde locatie en met voldoende voorzieningen en buren in de directe omgeving. Wat vinden jullie?

++++++++++++++++++++++++++++++++++

DKW—NIEUWS wk40, d.d. 25-9-2020

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

De Kopgroep Wonen: als maatschappelijke onderneming willen we natuurlijk met een behoorlijke website beginnen om onze aanpak toe te lichten. Maar we krijgen nu al de nodige contactverzoeken voor toelichting; dank voor jullie belangstelling. In coronatijd vullen we dat als het kan ook op afstand in met telefoon, beeldbellen of digitaal groepsoverleg. Vragen? We zijn ervoor om ze te beantwoorden.

+++

Breda maakt einde aan speculeren op de woningmarkt: wie nieuwbouwhuis koopt, moet er zelf gaan wonen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Helpt het beperken van eigendomsrechten bij het tegengaan van de woningnood? Niet echt en voor het ontwikkelen van betaalbare huurwoningen al helemaal niet. Maar het voelt rechtvaardig? Is dat ‘slechts’ verliesaversie zonder wezenlijke gevolgen?

+++

Ecodorp Boekel start met de bouw van de tweede van drie woningcirkels

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Voor de ontwikkeling van de vraaggestuurde woningmarkt in sociale huur is het maar een klein project (3×12 ronde woningen en diverse gemeenschappelijke voorzieningen) maar wel toonaangevend ontwikkeld onder leiding van kartrekker Ad Vlems die hier al vele jaren al zijn tijd in steekt en pas na talloze verkenningen eindelijk hun woongenot kan realiseren. Fantastisch voorbeeld mét resultaten dus meld je allen aan voor zijn rondleidingen en voordrachten, zeker ook om ervan te leren.

+++

De Nationale Ombudsman over de nieuwe Omgevingswet: Zorg dat burger mee kan blijven doen!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Deze waarschuwing is op tijd en terecht. Uit alle recente publicaties van de overheid over het oplossen van de problemen op de woningmarkt blijkt nog steeds dat het perspectief van de inwoners / burgers / gebruikers daar niet bij betrokken is. Onze ambtenaren en bestuurders lijken er voor terug te deinzen. Controleverlies? Dat moet dus een essentieel zijn van een uitvoeringsorganisatie die zich daar vooral op richt: bewoner centraal! Dat is de kern van een beter beleid.

+++

Snel en betaalbaar bouwen; column van Martin van Rijn, de nieuwe voorzitter van Aedes vereniging van woningcorporaties

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Hier weer zo’n uitspraak van een bestuurder aan de aanbodzijde van de samenleving. Wonen speelt zich toch echt af in onze leefwereld en dat verloopt dus vraaggestuurd óf helemaal vast, zoals tegenwoordig het geval is. Zelfs méér woningen helpen maar even als ze niet aansluiten op de werkelijke woonvragen. Het gaat dus primair om uitvoering en realisatie en niet alleen om plannen en locaties.

+++

Stop de uitverkoop van woningen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Corporaties hebben de afgelopen jaren een aanzienlijk deel van hun woningvoorraad verkocht. Daar spinnen investeerders goed garen bij. Maar is het wel terecht dat publiek gefinancierd eigendom zomaar overgaat in private handen? Dat zou anders moeten, vindt Jos van der Lans.

Deze transacties  van publiek naar privaat gaan ten koste van de beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen en bestendigen het grote tekort. Volgens mij hebben we een overheid nodig die hier paal en perk aan stelt; een norm handhaaft. Geen marktwerking in ieder geval, wat je er ook onder moge verstaan.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

DKW—NIEUWS wk39, d.d. 18-9-2020

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

De Kopgroep Wonen: we vorderen gestaag met het uitwerken van onze marktbenadering voor initiatiefnemers én voor gemeenten want die hebben elkaar hard nodig. Wij gaan ons vooral onderscheiden bij de realisatie van sociale huurwoningen, het moeilijkste deel van de woningmarkt. Financiering daarvan ook. Wanneer we echt kunnen beginnen, hoor je nog want we willen ook echt kunnen opleveren, niet alleen adviseren. Wordt vervolgd.

+++

Kritiek op aanpak gemeente energietransitie: ‘Mensen 30 jaar uitleveren aan fossiel warmtenet is crimineel’

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Energietransitie voor lage inkomens; meestal in huurwoningen. Dat kan natuurlijk ook het beste begeleid worden via collectieven in de wijk, ook in bestaande bouw. Hoor je daar wel eens over? Alleen bewoners trekken die kar, maar die kunnen dus wel wat hulp gebruiken.

+++

Zorgen over gebrek aan doorstroming op woningmarkt

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Is doorstroming de oplossing? Voor makelaars natuurlijk wel, maar voor bewoners meestal niet. Macro gaan ze 9,5 % meer huur betalen en het aantal woningen om een beter passend wooncomfort /-omgeving te kiezen neemt er niet door toe. Dat wordt dus meestal een financieel criterium: voor eigenaren ontsparen van vermogen naar inkomen, dus huren. Dát meer mogelijk maken, dáár moeten we aan werken, bijv. via pensioenfondsen. Maar die willen vooral méér rendement, overigens meestal ten behoeve van diezelfde bewoners die nu klem zitten en niet doorstromen omdat hun pensioen en indexering tegenvallen. Gordiaanse knoop?

+++

Woningcorporaties starten binnen twee jaar met bouw 150.000 sociale huurwoningen
Wie gelooft dit nog als je al die eerdere soortgelijke berichten hebt gezien die uiteindelijk tot slechts tot 15.000 woningen per jaar hebben geleid? Het probleem zit in de realisatie, niet in de voornemens. Zelfs niet in de afgegeven bouwvergunningen; die zijn er genoeg: 100.000 uitgegeven die niet worden gebruikt.

+++

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Prinsjesdag: van liberaal naar sociaal woningbouwbeleid

+++

Week van de Starter van 28 september t/m 4 oktober: betere informatiepositie voor starters op de woningmarkt; De Overheid lanceert www.startenopdewoningmarkt.nl

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

De voorspelbare reactie van de Nederlandse overheid: betere voorlichting starten als het aanbod niet passend is. Hier zijn helaas veel voorbeelden van maar in ons geval slaat dit de plank wel heel erg mis: er staan vooral tips op die website, geen woningen. Ook nergens een verwijzing naar de wettelijke mogelijkheid om deel te nemen aan een wooncollectief om deze hele problematiek te omzeilen en toch goed en betaalbaar te kunnen huren.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

DKW-NIEUWS wk38, d.d. 11-9-2020:

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

De Kopgroep Wonen: het duurt nog enige weken totdat je onze website in de folderversie live kunt bezoeken is. Maar als je nu al meer informatie nodig hebt, stuur ons dan even een email met je vraag of suggestie.

+++

Een nieuw prefab systeem met een eerste oplevering; in de verhuur via de lokale woningcorporatie.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Gaat dit de bouw versnellen? De stichtingskosten verlagen? Het aantal nieuwe sociale huurwoningen vergroten?

+++

Huizenbouw op plek van boer die stopt?

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Er stoppen jaarlijks heel veel boeren en die stallen, soms met woningen, komen leeg. Kan die capaciteit bijdragen aan het vergroten van het aantal sociale huurwoningen? Dat blijkt al jaren van niet, dus waarom nu wel?

https://www.ad.nl/wonen/huizenbouw-op-plek-van-boer-die-stopt-de-oplossing-voor-woningnood-en-stikstofcrisis~a3cf3c6f/

+++

Actieplan tegen woningnood en dure koophuizen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Dit lijkt me vooral bestuurlijke windowdressing en wensdenken; ook als je hoort hoe de wethouder het uitlegt: de huurders moeten die markt ontregelen! Ja, ja, nu er niks meer te ontregelen is.

https://studio040.nl/televisie/gemist/040nieuws/ecea2f9b-d00e-46eb-9fbc-0bba2cc7892c/actieplan-tegen-woningnood-en-dure-koophuizen

+++

Alleen al in Nederland zijn er per jaar meer dan 10.000 zaken over huisuitzettingen in de huursector

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Die huurders kunnen dus in de fase als ze ergens wonen ook wel wat hulp gebruiken om deze kostenverslindende acties te voorkomen.

https://www.rug.nl/rechten/news/archief/2020/prestigieuze-europese-subsidie-voor-onderzoek-naar-rechtsbescherming-bij-huisuitzetting

+++

Geen ‘quick fix’ voor 100.000 ongebouwde vergunde woningen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

‘Ongeveer de helft van alle niet benutte plancapaciteit is in bezit van gemeenten’ maar er gebeurt niks mee. Dat is dus een sterke indicatie dat gemeenten niet voldoende doen om die hobbel te nemen. Om de geplande opbrengst veilig te stellen?

https://stadszaken.nl/artikel/1734/geen-lsquoquick-fixrsquo-voor-ongebouwde-vergunde-woningen

+++

CBS: Grootste huurstijging in zes jaar

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Je kunt die voortgaande huurstijgingen door afnemend aanbod natuurlijk gewoon een neoliberaal gevolg noemen, maar het blijft natuurlijk asociaal dat sociale huurders steeds meer moeten betalen voor iets dat er voor hen steeds minder is. Hoog tijd voor maatregelen dus; dit speelt al jaren en ondanks de pleidooien voor een huurstop; recent nog vanuit de Kamer die de regering wil dwingen om de huren voor de laagste inkomens te compenseren. Allemaal niet structureel genoeg!

https://www.cbs.nl/?sc_itemid=1bd72d3f-6b4a-4e3e-9515-20449bb3a035&sc_lang=nl-nl

+++