Nieuwe woonvormen in Nederland

De woningvraag neemt voorlopig nog toe en verandert in kwalitatieve zin. Decennialang hebben we vooral gebouwd voor gezinnen met kinderen, maar dat is niet meer de dominante huishoudensvorm (ABF Research, 2020). Naast de demografische ontwikkeling zijn er andere trends die de woningvraag beïnvloeden (PBL, 2021). Denk bijvoorbeeld aan individualisering, de voortgaande urbanisatie en de noodzaak van verduurzaming. Op onze arbeidsmarkt zien we een sterke flexibilisering, met een groeiend aantal zzp-ers, flexcontracten en tijdelijke contracten. Dat leidt tot werk- en inkomensonzekerheden die de woningvraag beïnvloeden.

Onze aanvulling: voor al deze nieuwe versies van ‘het wonen’ zijn ook collectieve vormen met met zelfbeheer mogelijk met als generiek voordeel dat ze met minder maandlasten gepaard gaan.

Lees verder op de website van Eindhoven University of Technology >

Fijn Wonen onthult assortiment geïndustrialiseerde appartementen

Fijn Wonen, het woonproduct van Van Wijnen, lanceerde op 24 juni 2021 een nieuw assortiment woningen in DeFabrique in Utrecht. Er werden vernieuwde grondgebonden woningen getoond, alsook ook het nieuwe assortiment appartementen, beschikbaar als galerij of woontoren, die vanaf 2022 uit de nieuwe fabriek van Van Wijnen komen rollen.

Onze aanvulling: deze en andere leveranciers positioneren hun prefab woningen als en gewijzigde manier van bouwen; dus nog steeds aanbodgericht. Wij willen dat ze vraaggestuurd gaan werken, dus aansluiten op de werkelijke vragen van bewoners. Juist dat kan goed met prefab, dus zoveel mogelijk in de fabriek. Als voorbeeld geldt voor velen de auto-industrie die in series van 1 kan produceren met alle accessoires af fabriek meegeleverd.

Lees verder op de website van Duurzaam Gebouwd >

BrabantWonen: ‘Met houtbouw veel meer mogelijk dan je denkt’

Hoe kunnen corporaties houtbouw versnellen? Acht Brabantse corporaties onderzoeken dat in hun samenwerkingsverband Lente. Harrie Windmüller, bestuurder van BrabantWonen, vertelt over vooroordelen en feiten.’ Laat je overtuigen wat de voordelen zijn en ga gewoon beginnen.’

Onze aanvulling: Gezien de noodzakelijke volumes voor het bereiken van een concurrerende kostprijs zijn sociale huisvesting en duurzaamheid goede partners. Nieuwe technieken kunnen in die sector het snelst tot volwassenheid komen als iedere schakel in het proces goed meewerkt. Ook voor houtbouw heb je nog veel andere marktpartijen nodig om tot een optimaal product te komen.

Lees verder op de website van VNG >

Geen beton, baksteen of staal, deze nieuwe woonwijk bestaat bijna hélemaal uit hout: ‘De toekomst is hier’

Geen betonnen skelet, muren van baksteen, stalen dragers of kozijnen van kunststof. De veertig eengezinswoningen en zeven urban villa’s op de hoek van de Laan van Duurzaamheid en de Rondweg-Noord in Amersfoort worden op de fundering na volledig van hout. De voorgefabriceerde houten huizen staan ook nog eens binnen anderhalve dag.

Onze aanvulling: natuurlijk willen wij ook prefab, duurzamer en vooral circulair maar iedereen die wij hierover spreken bevestigt dat houtbouw voor sociale huur (nog?) te duur is. Dat is vreemd als je rekent dat in die doelgroep de grootste aantallen te realiseren zijn, dus zou daarvoor een lagere kostprijs moeten gelden. Wie ontwart deze knoop voor ons?

Lees verder op de website van AD.nl >

Uniek experiment: Rijswijk laat woningen bouwen en verhuurt ze vervolgens aan onderwijzers en agenten

Het is eigenlijk pure noodzaak, vertelt wethouder Johanna Besteman (Wonen). Net als in alle andere buurgemeenten zijn er ook in Rijswijk nauwelijks meer betaalbare woningen te krijgen. Starters zoeken zich suf, maar kunnen de nu gevraagde prijzen veelal niet meer opbrengen. Vooral voor het middensegment -leerkrachten, medewerkers van de politie en in de zorg, is het lastig. ,,Die vallen tussen wal en schip.’’

Onze aanvulling: zeker een goed voorbeeld van een gemeente die haar verantwoordelijkheid neemt en wonen in de schaarste een publieke taak noemt. Maar hoe zit het dan met de grondrechten van al die andere woningzoekenden die dit niet kunnen betalen of er niet voor in aanmerking komen? Die grondrechten kunnen toch niet verdwijnen met de aanduiding ‘experiment’?

Lees verder op de website van AD.nl >

Samen met vrienden een eigen droomhuis bouwen: dit is hoe het in Utrecht makkelijker kan

Samen met vrienden op een kavel een eigen droomhuis bouwen of gezamenlijk een bestaand pand huren: de zogenoemde wooncoöperatie is één van de manieren om de woningnood in Utrecht te lijf te gaan. Talloze initiatiefnemers staan te trappelen om een project te starten, maar de procedurele en financiële hoepels blijken echter vaak (te) groot. De politiek wil daar nu wat aan doen.

Onze aanvulling: dit is dus niet zo gemakkelijk voor onervaren bewoners / deelnemers. Zie de aanbevelingen en laat je zeker op die punten begeleiden door een deskundig adviesbureau. Wij doen dat op basis van een abonnement; dan weet je vooraf waar je aan toe bent en loop je vrijwel geen financieel risico.

Lees verder op de website van AD.nl >

Leden van de wooncoöperatie De Jelt, hier bij de groene werkplek Het Hof van Cartesius.

10.000 tiny houses middenin de natuur, waar laat je die? Bij de boer natuurlijk

In het zuiden van Nederland slaan boeren, burgers en ambtenaren de handen ineen om deze uitdagingen om te buigen tot kansen. De komende tien jaar maakt de intensieve landbouw en veeteelt in de Brabantse en Limburgse Peel plaats voor een natuurinclusieve parel, waar kringloopboeren en tiny house bewoners samen aan een duurzame toekomst werken.

Onze aanvulling: 10.000 losse woningen verdeeld over een groot natuurgebied? Als je dat al wilt, kan dat volgens ons beter via clusters van bijv. 400 x 25 op basis waarvan je ook meteen de sociale samenhang bevordert, bijv. via collectief wonen met zelfbeheer. Denk als voorbeeld aan het gebruik van elektrische deelauto’s om te voorkomen dat iedereen zijn eigen auto nodig heeft in dat grote gebied. Of aan de financiering van huurwoningen. Dat kan op deze schaal alleen via collectieven.

Lees verder op de website van MaatschapWij >

Nederland bouwt eerste ‘Wikihousewijkje’ ter wereld

Het eerste ‘Wikihousewijkje’ ter wereld wordt woensdag in Almere geopend. De houten huizen hebben niets met Wikipedia te maken maar worden wel gebouwd met ‘open source software’, met ontwerpen die gratis beschikbaar zijn via internet. Vervolgens is er een speciale 3D-zaagmachine nodig voor de bouw.

Onze aanvulling: zelfbouw en collectief wonen gaan heel goed samen, omdat je dan de onervaren ‘bouwers’ kennis en ervaring kunt laten delen met meer ervaren deelnemers in het collectief. Het is voor de maandlasten wel erg nadelig is dit niet permanent kan / mag.

Lees verder op de website van BNdeStem >

Eén miljoen woningen extra bouwen? Gebruik beter wat er al staat

Elke dag lezen we over de krapte op de woningmarkt, dat we meer moeten bouwen en sneller. Er gaat nauwelijks aandacht naar het beter gebruiken van bestaande woningen. Dat kan veel beter en levert bovendien al binnen enkele maanden woonruimte op, betoogt Frank Wassenberg.

Onze aanvulling: Veel senioren wonen in grote jaren 60-70 koopwoningen en willen liever niet verhuizen. Als ze een collectief vormen en de gemeente wil meewerken dan kunnen ze een deel van hun woning splitsen voor zelfstandig wonende starters die eventueel ook nog kunnen meehelpen bij de burenhulp in de wijk. Iedereen blij en zo’n plan kan volledig met eigen financiering door het collectief ingevuld worden. Interesse? Stuur ons een email.

Lees verder op de website van De Volkskrant >