Gemeenten kunnen wantrouwen in overheid wegnemen

Verbinding van inwoners met de overheid blijft voorwaarde voor democratie. Hoe vaak de natie ook wordt toegesproken zijn het de gemeenten die hier een hoop aan kunnen doen. Samenwerken tussen mensen begint met het op tafel leggen van (mogelijk tegengestelde) belangen.

Onze aanvulling: Gemeenten hebben een unieke rol in de relatie van burger en overheid v.v., dus ook de democratie. Dat schept naast kansen ook verantwoordelijkheden. Wat ons betreft gaat het hier vooral om een dienende overheid en nemen we afscheid van de hindermacht. Niet op basis van ‘u vraagt en wij draaien’ maar juist om burgers en bedrijven met kennis en ervaring te ondersteunen bij de realisatie van hun ambities, wensen en dromen. Realistisch maar wel op basis van kansen.
Onze wooncollectieven verdienen als burgerinitiatief ook zo’n ondersteunende overheid; veel meer dan tot nu het geval is. Dat is echte democratie in werking en in tegenstelling tot de jarenlange wachtlijsten die er zijn voor huurwoningen; die zijn zeker niet democratisch en gaan zelfs in tegen ieders burgerrechten.

Lees verder op de website van Binnenlands Bestuur >

Huurders van Woonforte kopen huurwoning met 5 procent korting

Woonforte verkoopt betaalbare woningen met 5 procent korting aan huurders. Met de opbrengsten investeert de corporatie in een breed en gevarieerd aanbod van nieuwbouw van vooral sociale huurwoningen.

Onze aanvulling: Zittende huurders die hiervoor in aanmerking willen komen zullen meestal niet beschikken over de kennis en ervaring die hiervoor nodig is. Wat ons betreft vormen die kopers een collectief met zelfbeheer zodat ze goed uitgerust zijn om te onderhandelen met de corporatie over alle besparingsopties. Hun maandlasten kunnen daarna fors omlaag!

Lees verder op de website van Alphens.nl >

Wonen in een sociale huurwoning van hout: “Je weet dat je duurzamer leeft en dat is fijn”

In Amsterdam wordt ook met hout gebouwd maar nog niet op het gebied van sociale huur. In Alkmaar is dat wel het geval. Het AT5 programma Bouw Woon Leef spreekt met bewoner Annelotte over haar duurzame sociale huurwoning.

Onze aanvulling: Volgens deskundigen is houtbouw nog steeds duurder dan beton of cement. Maar dat kan natuurlijk alleen maar als we de maatschappelijke kosten van beton en cement niet doorbelasten in die kostprijzen. Beton en cement is dus zelfs naar de huidige maatstaven van duurzaamheid veel duurder dan hout. De vraag is alleen wanneer we die verschillen zichtbaar maken. Wat de jeugd betreft is die tijd nu echt wel aangebroken.

Lees verder op de website van AT5 >

Tijdelijke woningen in Eindhoven geven ruimte voor innovatie

Woningen bouwen is dé oplossing voor de woningcrisis. Maar een nieuwe woning staat er niet van vandaag op morgen. Tijdelijke woningen kunnen onderdeel zijn van de oplossing. In Eindhoven komt een hele wijk met 700 tijdelijke woningen, die er in ieder geval dertig jaar blijven staan.

Onze aanvulling: al die maakbaarheidsuitspraken in dit artikel zijn overbodig om dit project te justificeren. Het is ondanks de verlengde gebruiksduur van 30 jaar nog steeds een tijdelijke en geen structurele oplossing, maar wel een goede! Die laat zien dat een gemeente veel meer invloed kan uitoefenen om de gewenste resultaten te bereiken.

Lees verder op de website van Aedes >

Eerste Kamer stemt in met drie wetten die wonen betaalbaar houden voor huurders

De Eerste Kamer heeft ingestemd met drie wetsvoorstellen die wonen betaalbaar houden voor een grote groep huurders. Hierdoor komen meer gezinnen in aanmerking voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Verhuurders kunnen maatwerk toepassen en huurders financieel tegemoetkomen door een tijdelijke huurkorting. Tot slot zorgt het initiatiefwetsvoorstel van Tweede-Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) ervoor dat de huren in de vrije sector de komende drie jaar maximaal 1% stijgen plus inflatie.

Onze aanvulling: Dit bericht veronderstelt dat de huren op dit moment betaalbaar zijn en dat dat zo zal blijven. Dat lijkt ons een onterechte suggestie. In Nederland zijn de woonlasten gemiddeld voor kopers 29 % en voor huurders 38 % van hun besteedbaar inkomen. Dat scheelt veel meer dan een slok op een borrel en is structureel: jonge kinderen gaan hierdoor bijv. zonder ontbijt naar school!
Voor veel inkomensgroepen is het aandeel voor woonlasten de laatste jaren gestegen en met deze maatregelen blijft dat juist in stand. Daar moet de nieuwe regering echt wat aan doen, bijv. door een forse loonstijging of verdere belastingvermindering voor deze benadeelde groepen.

Lees verderop de website van de Rijksoverheid >

Prefabhuizen in nieuwbouwwijk staan na 1,5 jaar op instorten

Scheuren, verzakkingen en vochtplekken. Huurders in een nieuwbouwwijk in het Gelderse Ermelo zijn ten einde raad vanwege gebreken aan hun ‘duurzame’ prefabhuizen.

Onze aanvulling: Het is geen sinecure om prefab woningen in te kopen, geschikt voor permanente bewoning volgens het bouwbesluit en verplaatsbaar op een moment dat het nodig is. En dan ook nog goedkoper dan de tijdelijke huisvesting / flexwoningen waar nu iedereen op duikt. Wij maken met veel kennis en ervaring in die prefab-woningmarkt hiervan ons paradepaardje, ook in de sociale huursector.

Lees verderop de website van Dagblad Trouw >

‘Samen Zelfstandig’ initiatief voor senioren

Syntrus Achmea en Zilveren Kruis slaan de handen ineen om meer gemeenschappelijke woonvormen te realiseren voor alleenstaande senioren, zodat zij langer gelukkig en gezond zelfstandig thuis kunnen wonen. Zij werken hiervoor samen met architectenbureau Juli Ontwerp. Doel van de gezamenlijke aanpak is om gemeenten te overtuigen hiervoor meer ruimte te creëren.

Onze aanvulling: De vastgoedpartijen die voor ons ‘passende huisvesting’ ontwikkelen baseren zich nog steeds op de stenen (gemeenschappelijke voorzieningen) terwijl het om de processen gaat (hoe wil men samenleven). Dit leidt steevast tot ‘niet passende huisvesting’ omdat woonvoorkeuren in de loop van de jaren fors wijzigen en dynamisch zijn, bijv. na ziekte of verhuizing. De structurele oplossing hiervoor komt meestal door zelfbeheer.

Lees verder op de website van IVVD >

Aantal door beleggers opgekochte woningen explodeerde voor verhoging overdrachtsbelasting

In het laatste kwartaal van 2020 kochten beleggers in de vier grote steden ruim 40% van de verkochte woningen, terwijl zij de afgelopen tien jaar gemiddeld een kwart van de woningen kochten. Dat meldt het Kadaster op basis van een analyse van de eigen cijfers.

Onze aanvulling: als je zoals wij werkt aan het vergroten van het aantal betaalbare huurwoningen dan kun je hier echt moedeloos van worden. Beleggers kopen in gewilde wijken de goedkope woningen op en verhuren ze dan in de vrije sector; in de praktijk voor het dubbele of meer. Daar kun je heel rijk mee worden, dat klopt. Maar dat gaat direct ten kosten van het woonrecht dat iedereen heeft, ook de huurder met weinig geld.

Lees verder op de website van het FD >

Kamer stemt voor méér tijdelijke huurcontracten

De Tweede Kamer heeft gisteren voor het verruimen van de inzet van tijdelijke huurcontracten gestemd. Een kadootje voor huisjesmelkers, concludeert de Woonbond. Vooral jongere huurders die een woning in de commerciële huurmarkt huren zijn de dupe.

Onze aanvulling: Mijn eerste gedachte was: campagnetruc. Natuurlijk gaat er in de Tweede Kamer geen meerderheid akkoord met dit voorstel; zeker niet als je je principes baseert op het burgerrecht om ergens betaalbaar te kunnen wonen. Maar niets is zo ondoorgrondelijk als de politiek. Het gedrag van de macht: lees verder voor de onderbouwing.

Lees verder op de website van De Woonbond >