Servicedesk

Abonnees van de Kopgroep Wonen kunnen via onze Servicedesk verder gratis gebruik maken van alle beschikbare kennis & diensten. Ook stelt de Servicedesk alle digitale kennisproducten beschikbaar via een leden-login op de website (in ontwikkeling).

Onze Servicedesk coördineert ook alle activiteiten (intern én extern) en maakt concrete afspraken.

Iedereen kan ons alle vragen stellen, per telefoon, email of brief.
Schroom niet, we snappen best dat met zo’n nieuw initiatief niet meteen alles duidelijk is.
We zullen proberen om binnen 1 werkdag te antwoorden.

Wij publiceren relevante nieuwsberichten op deze website en voorzien ze meestal van een inhoudelijk commentaar. Ook versturen wij regelmatig nieuwsbrieven en onderhouden wij een doorzoekbaar nieuwsarchief op deze website met een link naar relevante nieuwsberichten.

Abonnees van De Kopgroep Wonen profiteren van kennis over woonoplossingen die zich in de praktijk hebben bewezen en ook elders toepasbaar zijn. Alle kennis die we daarover (ook vanuit andere regio’s) verwerven en verzamelen, delen we via het kenniscentrum.

Wij zijn doorlopend in overleg met gemeenten en provincies, evenals (commerciële) marktpartijen over samenwerking op hun locaties die beschikbaar komen voor woningbouw. Voor leden / abonnees publiceren wij een actueel overzicht van gemeenten waar locaties beschikbaar komen voor sociale huurwoningen.

Leden / abonnees kunnen ons via de Servicedesk ook gedurende een langere tijd inschakelen voor ondersteuning; dat kan ook per onderdeel waar een initiatiefgroep op dat moment behoefte aan heeft.
Het spreekt voor zich dat onze resultaten verbeteren naarmate we langer bij een initiatief betrokken zijn en voor meer onderdelen, zodat alle onderdelen van het project steeds beter op elkaar raken afgestemd. Dit komt ook de community ten goede.

Bestuurlijk en financieel zijn wooncollectieven vooral burgerinitiatieven. Dit geldt dus ook voor de collectieve projecten die De Kopgroep Wonen professioneel begeleidt. Burgerinitiatieven hebben helaas nog steeds te maken met vooroordelen, zoals: niet vermogend, ondeskundig, amateuristisch, niet duurzaam, niet doelgericht, etc.
Met onze begeleiding onderbouwen wij zo nodig dat die vooroordelen onterecht zijn, omdat wij onze initiatieven wél professioneel begeleiden en inrichten op basis van continuïteit, deskundig management en draagvlak in de samenleving.

Alle leden kunnen bijdragen aan de groei van onze community door zelf actief te participeren in interregionale uitwisseling v.v. via Onderzoek & Ontwikkeling. Dat leidt naast persoonlijke ontwikkeling ook tot groei van onze informatieproducten, uitbouw van onze dienstverlening en uitvoeringsorganisatie.

Maatschappelijke begeleiding van bewoners tot zzp’ers of social enterprises is een speerpunt in onze dienstverlening, ook ná de oplevering van een woonproject. Social enterprises voeren in hun regio ook gezamenlijke beheerstaken uit zoals schilderen, tuinonderhoud, mobiliteit en administraties. Dat ‘pakket’ contracteren we op jaarbasis voor elke locatie, zodat elke bewoner daar ook echt op kan rekenen.

Contractvorming is veruit het meest uitdagende deel van ons werk als het aankomt op het continueren van ieders ongestoorde woongenot.
Wij proberen in onze overeenkomsten woonproblemen te voorkomen dus moeten we de oplossingen organiseren vóórdat ze ontstaan. Dat leidt tot een hoop papierwerk, ook omdat de meesten leden / abonnees zich meestal onbewust zijn van de lange termijn aspecten van het wonen, ook als je huurt.
Denk aan een inkomensterugval door baanverlies. Als die ontstaat, is er snel hulp nodig om te voorkomen dat er betalingsachterstanden ontstaan waardoor een huurder zou moeten vertrekken.
Wij regelen dus liever vooraf hoe we onze huurders in zo’n situatie kunnen helpen.