Voor woningcorporaties

Woningcorporaties hebben mede door aangescherpte regels hun activiteiten verder moeten beperken tot exploitatie- en verhuur van vastgoed, hun kerntaken. De Kopgroep Wonen vult daar goed op aan; wij richten ons in een duurzame relatie op de zaken die via bewonersondersteuning eigenlijk ook moeten gebeuren maar waar een corporatie niet meer aan toekomt.

Actieve participatie

Ook richten we ons waar nodig op het (her)activeren van bewoners voor hun bijdrage aan de samenleving. Dan doen we via het ontwikkelen van woondiensten op locatie en van social enterprises met betaald of gesubsidieerd werk waar in die regio veel vraag naar is. Bewoners van onze collectieven en met de juiste ervaring komen hiervoor het eerst in aanmerking.

Op deze manier kan De Kopgroep Wonen goed samenwerken met elke woningcorporatie/abonnee in Nederland, bijv. bij:

 • het uitvoeren van projecten woningsplitsing, of
 • het invoeren van wooncollectieven voor bestaande huurders, die daarmee hun huurwoning in collectief kunnen aankopen, of
 • het combineren van wonen en zorg via de onlangs gepubliceerde financieringsregeling van de Rijksoverheid voor zo lang mogelijk thuis wonen.

Noot: Het is meestal goedkoper en effectiever om al vanaf de voorbereiding van een project met ons samen te werken zodat er budgetzekerheid ontstaat.

Aanpak

Dit betekent concreet dat we voor wooncollectieven onder meer het volgende doen:

 1. We starten de wooncoöperatie en vormen het eerste bestuur;
 2. We geven voorlichting aan kandidaat-bewoners;
 3. We bemensen een servicedesk voor alle betrokkenen;
 4. We begeleiden alle besluitvorming;
 5. We begeleiden de eventuele overdracht van bestaand vastgoed aan de wooncoöperatie;
 6. We begeleiden de financieringsvraag in overeenstemming met de voorkeuren van bewoners / gebruikers;
 7. We dragen pas wanneer dat kan alle formaliteiten over aan de bewoners / gebruikers zodat die met elkaar en zoveel mogelijk zelfstandig verder kunnen;
 8. We begeleiden alle bewoners en het woonproject ook voor het onderhoud, de goede werking van de installaties en het financiële beheer van het hele project tot en na de oplevering;
 9. We begeleiden alle bewoners in het woonproject ook voor het starten en exploiteren van een social enterprise met daarin de begeleiding van de werkzaamheden die bewoners zelf kunnen uitvoeren;
 10. We meten periodiek de ontwikkeling van de bewonerstevredenheid en adviseren op basis daarvan bij aanpassingen en verbeteringen.

Onderscheid

 • Wij richten ons op de realisatie van collectieven van ‘droom tot daad’; alles in nauw overleg met de bewoners en heel goed op elkaar afgestemd.
 • Ook blijven wij na oplevering op de locatie actief voor het in stand houden van de afgesproken resultaten.
 • Ook dragen we actief bij aan het samenstellen van een passende financieringsmix voor het hele project op basis van de best practices uit onze research community.