Voor gemeenten

Woningnood

Twee jaar geleden zijn we in Brabant een initiatiefgroep gestart om uit te werken wat wij als maatschappelijk ondernemers zouden kunnen doen aan het bestrijden van de woningnood, te beginnen in Nederland. Inmiddels is duidelijk dat het tekort aan betaalbare huisvesting nog verder toeneemt, ook in de EU.

Het ontwikkelen van veel meer betaalbare huurwoningen loopt bij ons via het begeleiden van veel, maar steeds kleinschalige projecten Collectief Wonen met Zelfbeheer. In onze wooncollectieven krijgen de bewoners een centrale rol om hun woonlasten structureel te beperken en de gemeenschapszin te vergroten, onderling en in de wijk. Voor zover bewoners daartoe niet in staat (blijken) zijn, blijven wij ‘ons’ collectief begeleiden zodat men zich ook op de langere termijn kan blijven ontwikkelen en aan de gemaakte afspraken kan blijven voldoen.

Locaties graag

Als sociaal ontwikkelaar van een locatie blijven wij dus van ‘droom tot daad’ en voor de lange termijn betrokken bij ‘het wonen’ van huurders; alles vanuit hun wensen en mogelijkheden, ook als die in de tijd veranderen.

Dit soort sociale wooncollectieven kunnen alleen tot stand komen in nauwe samenwerking met bestaande actoren in de volkshuisvesting. Zij moeten alle ‘een beetje naar elkaar opschuiven’ in regels en middelen om een bijdrage te leveren aan realisatie en succes.

Voor gemeenten denken we specifiek aan gezamenlijke voorlichting, locatie-toewijzing, koppeling met het sociale domein, regelgeving, financiering en de grondopbrengst.

Aanpak

Dit betekent concreet dat we voor wooncollectieven onder meer het volgende doen:

  1. We starten de wooncoöperatie en vormen het eerste bestuur;
  2. We geven voorlichting aan kandidaat-bewoners;
  3. We bemensen een servicedesk voor alle betrokkenen;
  4. We begeleiden alle besluitvorming;
  5. We begeleiden de financieringsvraag in overeenstemming met de voorkeuren van bewoners / gebruikers;
  6. We dragen pas wanneer dat kan alle formaliteiten over aan de bewoners / gebruikers zodat die met elkaar en zoveel mogelijk zelfstandig verder kunnen;
  7. We begeleiden alle bewoners in het woonproject ook voor het onderhoud, de goede werking van de installaties en het financiële beheer van het hele project tot en na de oplevering;
  8. We begeleiden alle bewoners in het woonproject ook voor het starten en exploiteren van een social enterprise met daarin de begeleiding van de werkzaamheden die bewoners zelf kunnen uitvoeren;
  9. We meten periodiek de ontwikkeling van de bewonerstevredenheid en adviseren op basis daarvan de gemeente bij aanpassingen en verbeteringen.
van William Blake