Regelgeving

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Het is op basis van de Woningwet sinds 2015 mogelijk om een wooncoöperatie te starten. Helaas is toen niet geregeld op welke manier dat het beste kan gebeuren. Dus de uitvoering moest, zoals zo vaak met maatschappelijke innovaties, daarna nog op basis van ‘doendenken’ in de praktijk ontstaan.

Dit kostte bij initiatiefnemers aanvankelijk veel doorlooptijd en dat heeft ook veel teleurstellingen veroorzaakt. Alleen de echte volhouders zijn er tot nu toe in geslaagd om dit tijdrovende traject te volbrengen. Zij hebben hún wooncoöperatie toch kunnen realiseren.

Andere initiatieven in Nederland kunnen op basis van die praktijkervaringen de ontstane best practices wel dóórontwikkelen op hún locaties en De Kopgroep Wonen kan die via interregionale uitwisseling v.v. weer ter beschikking stellen van initiatieven in steeds meer regio’s.

Best practices

Op basis van die best practices tot nu toe hebben we een aantal verbeterpunten in de regelgeving vastgesteld die we graag willen laten doorvoeren, zodat volgende projecten Collectief Wonen goedkoper en sneller tot stand kunnen komen. Denk hierbij aan:

  • right-to-challenge / recht-tot-uitdagen;
  • groei van het aantal beschikbare locaties;
  • toekomstige binding van huurders aan hun eigen woningproject;
  • financiering zonder renterisico voor huurders;
  • mutatiemogelijkheid na blijvend verzaken van gemeenschappelijke taken tijdens het wonen.

Als je abonnee bent, heb je van ons een login ontvangen.
Klik hier voor Regelgeving voor leden / abonnees