Financiering

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Ook al is goed en betaalbaar wonen in de EU een mensenrecht: je hebt er altijd flink wat geld voor nodig. Het gaat voor een eengezinswoning in Nederland al snel om € 250.000,- en dat is een bedrag waar iemand met een modaal of lager inkomen zonder hulp meestal niet over kan beschikken.

Bestuurlijk en financieel zijn wooncollectieven vooral burgerinitiatieven. Dit geldt dus ook voor de collectieve projecten die De Kopgroep Wonen professioneel begeleidt. Burgerinitiatieven hebben helaas nog steeds te maken met vooroordelen, zoals: niet vermogend, ondeskundig, niet duurzaam, niet doelgericht, etc.

Zelf doen of met professionele ondersteuning?

Voor ons een goede reden om te laten zien dat die vooroordelen bij begeleiding door De Kopgroep Wonen onterecht zijn omdat wij onze burgerinitiatieven wél professioneel begeleiden en inrichten op basis van continuïteit, deskundig management en draagvlak in de samenleving.

Voor financiers is de belangrijkste voorwaarde dat bewoners de afspraken na kunnen komen. Daar moeten ze voor 100 % van overtuigd zijn want anders beginnen ze er niet aan. Daarom praat men in het contract ook over ‘zekerheden’ waarbij het vastgoed meestal het onderpand is en deskundig en betrokken management een belangrijke voorwaarde is voor financiering.

Diverse vormen

Voor CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) in de koopsector ligt het meestal al duidelijk. De individuele bewoners nemen de woningen in eigendom, eventueel gefinancierd via een individuele hypotheek. Voor een collectief met zelfbeheer bestaat ook de zogenaamde koperscoöperatie. Die koopt wel aan maar verhuurt niet; die beheert later alleen, zoals ook met een VvE Vereniging van Eigenaren mogelijk is.

Van wooncoöperaties die verhuren kennen we 2 varianten:
1. De coöperatie mét woningen op de balans die men verhuurt aan de bewoners;
2. De coöperatie zónder woningen op de balans die men huurt van een investeerder; voor de lagere inkomens is dat meestal een woningcorporatie, die dan ook de verhuur en het onderhoud van de woningen verzorgt.

Financiering

Het samenstellen van de financieringsmix speelt voor ons alleen bij coöperaties van de eerste soort want bij de tweede treedt een woningcorporatie op als investeerder en die heeft voor de sociale sector een eigen (streng gereguleerde) oplossing. Maar vaak ook niet meer, omdat de investeringscapaciteit van woningcorporaties de laatste jaren fors is afgenomen.

Als je abonnee bent, heb je van ons een login ontvangen.
Klik hier voor Financiering voor leden / abonnees