Contractvorming

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Projecten Collectief Wonen met Zelfbeheer zijn tót de oplevering en een nazorgperiode organisatorisch een samenwerkingsverband van veel betrokkenen die formeel en soms informeel participeren, mogelijk ook nog in wisselende rollen. Dat maakt Contractvorming vrij complex maar tevens belangrijk om in te investeren, ook voor toepassing in volgende projecten.

Contractvorming voor de periode ná de oplevering is meestal wat gemakkelijker omdat dan de uitkomsten concreet bekend zijn. Denk aan voorzieningen in de woonomgeving, de uitvoering van de woningen, de namen van de huurders, de bedragen van de maandhuren, de samenstelling van de afgesproken diensten, de manier van verrekening met maandlasten, allerlei andere beheerafspraken, etc.

Draaiboek Contractvorming

Als belangrijk onderdeel van ons advieswerk zullen wij alle deelovereenkomsten met betrokkenen opnemen in een DKW-draaiboek en dat via ons versiebeleid steeds in de meest actuele versie beschikbaar stellen aan de volgende projecten die we begeleiden. Ook wordt dat een basis voor O&O Onderzoek & Ontwikkeling binnen onze interregionale community.

Als je abonnee bent, heb je van ons een login ontvangen.
Klik hier voor Contractvorming voor leden / abonnees