Citizen Science

Er is in Nederland nog weinig onderzoek gepubliceerd over de vraagzijde van de woningmarkt, een eerste levensbehoefte. Tot nu toe zijn daarvoor het periodieke Woononderzoek plus enkele afgeleide dataverzamelingen in gebruik die te weinig informatie leveren over de werkelijke behoeften (latent én concreet):

  • Niet alleen over hoe wij wonen maar ook over hoe wij willen wonen;
  • Niet alleen de woning, het wonen maar ook de leefomgeving;
  • In alle levensfasen en voor alle inkomensklassen;
  • Niet alleen de samenstelling van de woningvoorraad, gemeenschappelijke voorzieningen maar zeker ook het (dagelijkse) gebruik ervan.
Veel praktijkgegevens ontbreken, ook over verhuisbewegingen

Je kunt dit ook omdraaien: als er vanuit het gebruikersperpectief nog zo weinig over wonen bekend is, dan is het ook niet vreemd dat er zo weinig passende woningen worden ontwikkeld voor de regio’s waar ze nodig zijn.

Wij willen onze bewoners graag laten bijdragen aan die maatschappelijke verbetering door tijdens de gebruiksduur van de woningen anoniem, periodiek en bottom-up te rapporteren over het feitelijke gebruik ervan. Over welke gegevens dat gaat en met welke techniek willen we graag in gezamenlijk overleg en per woonproject bepalen. Wij kunnen daarvoor zelf optreden als kenniscentrum en serviceprovider.