Betaalbaarheid

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Betaalbaarheid is een complex onderwerp; voor alle betrokkenen maar zeker voor sociale huurders. In de praktijk van het wonen zit in Nederland die sociale huurder aan het eind van de keten, waar hij met zijn lage inkomen ook nog maar alles moet slikken wat woningcorporaties en andere partijen in die keten voor hem bedacht hebben. Bijvoorbeeld:

  • een te hoge kostprijs per m2 woning;
  • te hoge beheerskosten die voor de huurder onbeïnvloedbaar zijn;
  • een onaf product waar ook nog doorlopend op wordt bezuinigd;
  • een gebrek aan alternatieven;
  • disproportionele huurstijgingen;
  • maatschappelijke kosten (niet door een huurder veroorzaakt) die toch worden doorberekend;
  • de energietransitie die vrijwel zeker een grote invloed krijgt op het besteedbaar inkomen;
  • de huurtoeslag die alleen op inkomen corrigeert, maar veel meer aspecten van tekortschietend beleid zou moeten compenseren, kwantitatief én kwalitatief.

Als je abonnee bent, heb je van ons een login ontvangen.
Klik hier voor Betaalbaarheid voor leden / abonnees