Belangenbehartiging (voor abonnees)

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

Er is voor ons veel werk aan de winkel om onze doelstellingen te bereiken. Een deel van dat werk is belangenbehartiging ‘aan de voorkant van de keten’ en dus heel belangrijk voor huurders die zelf meer invloed willen (houden) op hun wooncomfort en woonomgeving.

DKW-woningen inclusief het gewenste woongenot voor huurders (ná de oplevering) laten we ‘aan de voorkant’ opnieuw ontwerpen, want achteraf kan dat niet meer, zoals nu al elke dag blijkt.

Lobby

Als deelnemer aan de ontwikkeling van de woningmarkt dien je je op tijd te mengen in de besluitvormingsprocessen op alle niveaus. Zo voorkom je mogelijke ‘misfits’ tussen overheidsinitiatieven enerzijds en bedrijfs- of bewonersbelangen anderzijds. Deze onderhandelingen vergen aanzienlijke voorbereidingen en uitstekende communicatieve en lobby-vaardigheden.

Daarom steken we ook veel tijd in onderzoek: waar en wanneer komt het beleid voor de woningmarkt tot stand? Wat is daarbij de rol van het Parlement en van de ministeries? Op basis van eigen voorkeuren en wensen van onze abonnees schrijven we regelmatig korte ‘position papers’ om onze verbeteringen en voorstellen te onderbouwen. Meestal vragen we daarvoor ook feedback aan onze initiatiefgroepen, want die verwoorde standpunten gaan hen direct aan. Alle ‘position papers’ samen vormen tevens de aanzet voor ons strategisch plan van aanpak voor de komende jaren.