Zelf starten

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dkw-logo-kl.jpg

De Kopgroep Wonen (DKW) helpt iedereen aan een beter passende huurwoning. Groot of klein, in de stad, wijk of dorp, bestaand of nieuwbouw, gemiddelde of extra lage maandlasten.

Wij weten meestal wel hoe dat het beste kan, maar nog niet hoe snel dat in jullie situatie kan.

Daarom willen we eerst meer weten over jullie woonwensen. Als we die kennen, bespreken we een aantal passende mogelijkheden. Als jullie daaruit hebben gekozen, gaan we ook voor jullie aan de slag, met een duidelijke indicatie wanneer we kunnen starten met ondersteuning en wat je alvast zelf kunt doen.

Met onze hulp / kennis op afroep

Keukentafeloverleg

We kunnen jullie onder andere met het volgende helpen.

 • het begeleiden van inschrijvingen en het voeren van intakegesprekken met jullie deelnemers
 • bij elkaar brengen van de bewoners en de locatie
 • kennisdeling over de beste keuzemogelijkheden
 • vaststellen gezamenlijk woonprogramma én de individuele verschillen
 • vaststellen van de financieringsmix
 • onderhandelingen met alle stakeholders
 • opdrachtverstrekking per toeleverancier apart of aan allen gezamenlijk voor het gehele project

Vóór de ingebruikname van de woningen

 • het inrichten van de exploitatieomgeving, inclusief individuele bijdrage in tijd. Bijvoorbeeld: het verrekenen van de onderlinge vergoedingen, verrekening van werkelijk bestede tijd zonder geld, het budget voor de gemeenschappelijke voorzieningen, de bijdragen van de ZZP’ers, etc.
 • het vaststellen van het DKW-woon- en begeleidingsarrangement per locatie met ruimte voor individuele voorkeuren en verschillen

Ná de ingebruikname van de woningen

 • de coördinatie van alle afgesproken woondiensten inclusief ondersteuning van het bestuur
 • de inrichting en begeleiding van de ZZP-woondiensten, zoals schilderwerk, tuinonderhoud, administratie, etc.
 • de uitvoering van het DKW-beheer zoals met ons afgesproken w.o. het bewaken van de noodzakelijke resultaten, kwantitatief en kwalitatief