Combiwonen Collectief

Reeds beschikbare woonruimte verzelfstandigen en beschikbaar maken voor verhuur

Er is in Nederland ruim 5 miljoen m2 toegankelijke woonruimte die we toch niet gebruiken voor wonen. Geen wonder dat je met de huidige woningnood al snel denkt: een plan maken om dit zo spoedig mogelijk te herstellen, daar kunnen heel veel mensen wonen en die woningen staan er al.

Maar woningen splitsen naar 2 of meer zelfstandige wooneenheden levert allerlei problemen op, omdat ze nooit met die optiek zijn ontwikkeld. Denk aan eigendom, financiering, regelgeving, vergunningen, overlast, parkeren, etc.

Stichting Statiegeld op Jeugd

Stichting Statiegeld op Jeugd

Ons overleg met Amanda Schiltmans van Stichting Statiegeld op Jeugd bracht verheldering. Zij is al jaren in de weer met deze problematiek en had ervaren dat je dit samen met woningeigenaren goed kunt oplossen als de gemeente wil meewerken.

Wij hebben er onze collectieve benadering aan toegevoegd en kunnen nu stellen dat wij voor woonwijken met koopwoningen in overleg met die eigenaren een aantrekkelijke oplossing kunnen uitwerken, die er globaal als volgt uitziet:

  • We splitsen een deel van een koopwoning af naar een zelfstandige huurwoning;
  • De eigenaar verhuurt die aan ‘onze’ sociale huurder die bereid is om voor de eigenaar contractdiensten uit te voeren;
  • Op die manier kan de huur omlaag en krijgt de woningeigenaar een aanvullend pensioeninkomen zonder te verhuizen (overwaarde ontsparen naar inkomen);
  • De huurder kan zelfstandig wonen en in aanmerking komen voor huurtoeslag;
  • Wij kunnen in die wijk met een aantal woningeigenaren een collectief starten en doorgroeien naar méér woningen in die wijk of gemeente;
  • Wij zorgen, indien nodig, voor een volgende huurder die voor de woningeigenaar dezelfde contractdiensten wil uitvoeren.

Huurduur

Huurduur beloond

Verder willen wij voor Combiwonen Collectief (net als bij onze andere collectieve woonvormen) een aantrekkelijk extra overeenkomen om de periode te belonen tot iemands vertrek. Op die manier beperken we het aantal mutaties in de groep en belonen we huurders die hun afspraken naar de groep altijd loyaal zijn nagekomen.

Denk hierbij aan het voorbeeld van een huurder die na het aflossen van de groepshypotheek en het meewerken gedurende 30 jaar aan alle woondiensten naar een koopwoning kan verhuizen, omdat hij het benodigde eigen geld daarvoor krijgt uitgekeerd. Details in onderling overleg nog nader te bepalen.

Klik hier voor enkele gestarte initiatieven elders, met voorbeelden.